Dostrzegając i rozumiejąc rolę organizacji pozarządowych uważnie słuchamy głosu pacjenta i chcemy być dla Państwa zaufanym partnerem.

Zespół Działań Pro-Pacjenckich Roche Polska: