Zasady współpracy firmy Roche z organizacjami pacjentów

Współpraca z organizacjami pacjentów –integralność i przejrzystość 
Firmy farmaceutyczne coraz częściej stają się partnerami organizacji pacjentów. Wspólnie działają przy różnorodnych projektach, poczynając od kampanii poświęconych świadomości społecznej chorób, po planowanie badań klinicznych i ich wdrażanie. Partnerzy zaangażowani w debatę o problemach pacjentów na całym świecie, w tym rządy, społeczeństwa czy media, głośno mówią o oczekiwaniach co do uczciwości i transparentnego charakteru wszelkich projektów dotyczących współdziałania przemysłu z organizacjami pacjentów, łącznie z uwzględnieniem aspektu wsparcia finansowego i rzeczowego. Firma Roche rozumie i całkowicie popiera takie żądania, ponieważ w konsekwencji tworzone są coraz wyższe standardy współpracy.

Wartości dodane przez organizacje pacjentów 
Rola organizacji pacjentów jest bardzo szeroka. Zapewniają one pacjentom wsparcie oraz dostarczają informacji jak żyć z chorobą, reprezentują ich poglądy, prowadzą kampanie na rzecz zmian w dziedzinach dla nich ważnych. Niektóre grupy prowadzą też badania nad przyczynami chorób i potencjalnymi terapiami. Organizacje pacjentów odgrywają także kluczową rolę w kwestiach związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi praw pacjentów. Możliwość wglądu w te obszary działalności grup pacjentów wpływa bezpośrednio na naszą pracę we wszystkich obszarach terapeutycznych – od rozwoju leków poprzez uregulowania prawne, wprowadzanie leków na rynek i marketing.