Zasady dotyczące wniosków o wsparcie projektów Organizacji Pacjentów

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przedstawiciele Organizacji Pacjentów,

Pragniemy przekazać Państwu wskazówki dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe Roche Polska. Wnioski o wsparcie finansowe projektu prosimy kierować na adres [email protected]. Będą one rozpatrywane przez Zespół do Spraw Organizacji Pacjentów naszej firmy pod względem merytorycznym i formalnym (kompletność dokumentacji – prawidłowo wypełniony wniosek - pobierz wniosek, aktualny KRS, ewentualne pełnomocnictwa).

Bardzo prosimy o przedstawienie szczegółowego opisu projektu (cel projektu, jego wpływ na sytuację pacjentów w Polsce np. na poprawę dostępu do profilaktyki i diagnostyki oraz wartość edukacyjna projektu itd.).

Zależy nam na wspieraniu projektów innowacyjnych, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji pacjentów i/lub ich świadomości zdrowotnej.