Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2018 roku

Lp Nazwa Stowarzyszenia
Opis
Kwota (pln)
1 Federacja Stowarzyszeń Amazonki Wsparcie organizacji szkolenia edukacyjnego dla liderek klubów Amazonek 44000,00 zł
2 Fundacja NeuroPozytywni Wsparcie projektu "Brain Plan" 40000,00 zł
3 FUNDACJA ONCOCAFE-RAZEM LEPIEJ Wsparcie projektu edukacyjnego "Onkoedukacja- świadomy pacjent" 40000,00 zł
4 Polskie Towarzystwo Stwardienia Rozsianego Wsparcie działalności poradni dla osób chorych na SM 40000,00 zł
5 STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUC Wsparcie projektu edukacyjnego „Nie palę wcale” skierowanej do dziewcząt i młodych kobiet 40000,00 zł
6 Fundacja SM Walcz o siebie Wsparcie projektu portalu "Szkoła motywacji" 35000,00 zł
7 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO Wsparcie ogólnopolskiej olimpiady umiejętności osób chorych na SM 35000,00 zł
8 FUNDACJA SMA Wsparcie organizacji zjazdu dla rodzin pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni "VI Weekend ze SMA-kiem" 30000,00 zł
9 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych Wsparcie wydania czasopisma "Dializa i TY" 30000,00 zł
10 POLSKIE AMAZONKI RUCH SPOŁECZNY Wsparcie projektu edukacyjnego "HERpozytywne wyleczyć raka piersi" 30000,00 zł
11 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO Wsparcie międzynarodowego projektu edukacyjnego "SM - "ZMOBILIZOWANI.SM Cafe" 30000,00 zł
12 Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych Wsparcie projektu ALL.CAN w Polsce 25000,00 zł
13 Fundacja Urszuli Jaworskiej Wsparcie organizacji szkoleń dla pacjentów, lekarzy oraz świadczeniodawców 25000,00 zł
14 KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH ORPHAN Wsparcie organizacji konferencji "Choroby Rzadkie i Sieroce Produkty Lecznicze - Wyzwania dla Polski" 25000,00 zł
15 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO Wsparcie projektu edukacyjnego "SyMfonia serc" 25000,00 zł
16 STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUC Wsparcie projektu edukacyjnego „Nie palę wcale” skierowanej do dziewcząt i młodych kobiet 24600,00 zł
17 FUNDACJA ONKOCAFE-RAZEM LEPIEJ Wsparcie wydania poradnika dla pacjentek z rakiem piersi i ich rodzin 22000,00 zł
18 FUNDACJA POLSKA KOALICJA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH Wsparcie organizacji VII FORUM PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH 22000,00 zł
19 Fundacja NeuroPozytywni Wsparcie wydania czasopisma "Świat Mózgu" 18450,00 zł
20 FUNDACJA POLSKA KOALICJA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH Wsparcie projektu edukacyjnego „Liczy się czas w raku płuca” 18450,00 zł
21 POLSKIE AMAZONKI RUCH SPOŁECZNY Wsparcie projektu edukacyjnego „Liczy się czas w raku płuca” 18450,00 zł
22 KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHOROB RZADKICH ORPHAN Wsparcie projektu edukacyjnego "Rzadkie Choroby są częste i ważne" oraz organizacji obchodów Światowego Dnia Chorób Rzadkich 18000,00 zł
23 Fundacja SM Walcz o siebie Wsparcie projektu edukacyjnego "SM - walcz o siebie"  17000,00 zł
24 3 majmy się razem Wsparcie organizacji IX Ogólnopolskiego Zlotu Młodych Chorych Reumatycznie 16000,00 zł
25 Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Wsparcie organizacji Światowego Dnia Chorych na Hemofilię oraz jubileuszu XXX działalności Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię 15000,00 zł
26 Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Wsparcie udziału członków organizacji w konferencji międzynarodowej WFH w Glasgow 15000,00 zł
27 TOWARZYSTWO WSPIERANIA CHORYCH NA IDIOPATYCZNE WŁÓKNIENIE PŁUC IPF Wsparcie zakupu sprzętu na potrzeby członków organizacji 15000,00 zł
28 TOWARZYSTWO WSPIERANIA CHORYCH NA IDIOPATYCZNE WŁÓKNIENIE PŁUC IPF Wsparcie organizacji Światowego Tygodnia IPF (World IPF Week) 13000,00 zł
29 Fundacja Pro Renum Wsparcie projektu edukacyjnego na temat pobierania narządów i tkanek 12300,00 zł
30 Federacja Stowarzyszeń Amazonki Wsparcie wydania poradnika dla pacjentów 10000,00 zł
31 Fundacja Ja Ty My Wsparcie organizacji warsztatu edukacyjnego "Marz i działaj" 9800,00 zł
32 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO Wsparcie organizacji konferencji na temat leczenia i rehabilitacji w SM 8000,00 zł
33 STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUC Wsparcie projektu edukacyjnego dotyczącego problematyki raka płuca oraz obchodów X Stowarzyszenia 7000,00 zł
34 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MŁODYCH Z ZAPALNYMI CHOROBAMI TKANKI ŁĄCZNEJ 3MAJMY Wsparcie wydania poradnika dla pacjentów oraz przeprowadzenia warsztatu dla pacjentów 6500,00 zł
35 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO Wsparcie projektu edukacyjnego "Nauka ratuje życie" 6000,00 zł
36 Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych Wsparcie udziału członków organizacji w konferencji międzynarodowej w Atenach - IEEPO Exchange for Patients Organisation Health 2025 4000,00 zł
37 Fundacja SM Walcz o siebie Wsparcie udziału członków organizacji w konferencji międzynarodowej w Hiszpanii- Tommorow is too Late- Global MS Patient Group Summit 4000,00 zł
38 STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUC Wsparcie udziału członków organizacji w konferencji międzynarodowej w Atenach - IEEPO Exchange for Patients Organisation Health 2025 4000,00 zł
39 Fundacja SM Walcz o siebie Wsparcie projektu edukacyjnego "Nauka ratuje życie" 3000,00 zł
40 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO Wsparcie udziału członków organizacji w konferencji międzynarodowej w Hiszpanii- Tommorow is too Late- Global MS Patient Group Summit 3000,00 zł
41 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO Przygotowanie ekspertyzy na temat sytuacji pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane 1800,00 zł
42 Fundacja NeuroPozytywni Przygotowanie ekspertyzy na temat sytuacji pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane 600,00 zł
43 Fundacja NeuroPozytywni Przygotowanie ekspertyzy na temat sytuacji pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane 600,00 zł
44 Fundacja SM Walcz o siebie Przygotowanie ekspertyzy na temat sytuacji pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane 600,00 zł
45 Fundacja SM Walcz o siebie Przygotowanie ekspertyzy na temat sytuacji pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane 600,00 zł