Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2017 roku

Lp Nazwa Stowarzyszenia Opis Kwota (pln)

1.

Fundacja SM Walcz o siebie

Wsparcie powstania portalu dla pacjentów i ich bliskich "Szkoła Motywacji"

24 600,00 zł

2.

Fundacja NeuroPozytywni

Wpsarcie projektu Brain Plan (Narodowy Program Profilaktyki i Zwalczania Chorób Mózgu)

62 000,00 zł

3.

Fundacja NeuroPozytywni

Wydanie dwóch materiałów dotyczących profilaktyki chorób mózgu w kwartalniku "Świat Mózgu"

14 760,00 zł

4.

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Wsparcie organizacji VI Forum Pacjentów Onkologicznych

16 000,00 zł

5.

Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Dofinansowanie warsztatu edukacyjnego dla liderek Amazonek

15 000,00 zł

6.

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Wsparcie projektu All.Can

30 750,00 zł

7.

Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca

Organizacja szkoleń dla członków Forum Raka Płuca;

produkcja materiałów informacyjnych dla palących

18 450,00 zł

8.

Fundacja DKMS

Wsparcie organizacji Międzynarodowego Dnia Nowotworów Krwi (WBCD)

12 300,00 zł

9.

Fundacja Tam i z Powrotem

Druk poradników z serii „Co warto wiedzieć” pt. „Immunoterapia”, „Rak piersi”, „Rak płuca” (15. tys. egezmplarzy)

17 220,00 zł

10.

Fundacja Urszuli Jaworskiej

Wsparcie organizacji debaty o Koordynowanej Opiece w SM

6 150,00 zł

11.

Fundacja Urszuli Jaworskiej

Wsparcie realizacji projektu „Opieka Skoordynowana w leczeniu Stwardnienia Rozsianego - KOSM”

18 450,00 zł

12.

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas

Wydanie poradnika "Teraz jestem" dla kobiet z nowotworami miejsc intymnych

6 150,00 zł

13.

Stowarzyszenie "Amazonki" - Warszawa Centrum

Darowizna na wydanie jubileuszowego numeru "Gazety Amazonki"

7 920,00 zł

14.

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika „Niebieski Motyl”

Organizacja warsztatów integracyjno-psychologicznych "Motyle w brzuchu";

wsparcie projektu "Wszystkie ręcę na pokład"

24 600,00 zł

15.

Polskie Amazonki -
Ruch Społeczny

Opracowanie materiałów edukacyjnych; stworzenie w Centrum Onkologii modelu grupy wsparcia dla chorych na raka

49 200,00 zł

16.

Polskie Towarzystwo Stomijne "POL-ILKO"

Darowizna na wydanie pisma "Stomik"

6 150,00 zł

17.

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN

Grant edukacyjny na projekt "Polska dla Rzadkich Chorób"

5 000,00 zł

18.

Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Dofinansowanie warsztatów edukacyjnych dla Amazonek

61 500,00 zł

19.

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Organizacja warsztatów "Akademia Dobrych Praktyk" dla liderów organizacji pacjenckich

18 450,00 zł

20.

Fundacja "Rak'N'Roll - Wygraj Życie"

Projekt "Boskie Matki" (pomoc kobietom w ciąży chorym na raka)

10 000,00 zł

21.

Fundacja SMA

Organizacja V Konferencji SMA

10 000,00 zł

22.

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię

Przekazanie środków zebranych przez pracowników Roche w ramach akcji Roche Children's Walk

5 575,00 zł

23.

Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc IPF

Wsparcie polskich obchodów Światowego Tygodnia IPF

10 000,00 zł

24.

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Wsparcie uczestnictwa przedstawiciela PKPO w Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy

1 845,00 zł

25.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg"

Wsparcie działań edukacyjno-informacyjnych (wykłady Uniwersytetu III Wieku)

30 750,00 zł

26.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem"

Organizacja VIII Zlotu Młodych Chorych Reumatycznie w Gdyni

13 000,00 zł

27.

Fundacja SM Walcz o siebie

Emisja spotów promocyjnych i działania PR; przeprowadzenie panelu badawczego.

35 000,00 zł

28.

Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Wsparcie szkoleń połączonych z warsztatami dla liderów organizacji pacjenckich

20 000,00 zł

29.

Fundacja Tam i z Powrotem

Druk poradników dla pacjentów z serii “Co warto wiedzieć” pt. „Działania niepożądane” i „Prawa pacjenta” (70 tys. egzemplarzy)

90 300,00 zł

30.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Wydanie gazety środowiska stwardnienia rozsianego - "SM Express"

15 000,00 zł

31.

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN

Realizacja projektu „III KONFERENCJA EUROPLAN - Polska dla Chorób Rzadkich”

10 000,00 zł

32.

Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową w Lublinie

Konferencja dla lekarzy na temat postępów w pulmonologii, onkologii i alergologii

12 300,00 zł

33.

Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc IPF

Organizacja koncertu połączonego ze zbiórką charytatywną

2 000,00 zł

34.

Kwiat Kobiecości Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Wsparcie realizacji IX edycji ogólnopolskiej edukacyjnej kampanii społecznej "Piękna bo Zdrowa"

25 000,00 zł

35.

Fundacja Urszuli Jaworskiej

Wsparcie organizacji szkoleń w ramach Koordynowanej Opieki SM w Polsce

20 000,00 zł

36.

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant

Wsparcie wydawnictwa dla pacjentów po transplantacji i na nią oczekających

19 000,00 zł

37.

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka

Pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawiciela placówki w wizytacji osrodka badań wczesnych faz w Sofii

4 046,88 zł