Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2016 roku

Lp Nazwa Stowarzyszenia Opis Kwota (pln)
1 Fundacja NeuroPozytywni Warszawa Wsparcie wydania broszury edukacyjnej o chorobach mózgu 25 000,00
2 Fundacja na Rzecz Chorych na Parkinsona Wsparcie organizacji warsztatów dla lekarzy pierwszego kontaktu o chorobie Parkinsona 20 000,00
3 Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Wsparcie działań związanych ze Światowym Dniem Raka 30 000,00
4 Fundacja AD-RENalina Wsparcie programu edukacyjnego dla pacjentów po transplantacji pt."Narty na zdrowie" 15 000,00
5 Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant  Wsparcie kampani edukacyjnej na temat dastwa organów - materiały edukacyjne, filmy dokumentalne, warsztaty dla studentów 10 000,00
6 Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych Wsparcie organizacji warsztatów dla stowarzyszeń onkologicznych 15 000,00
7 Federacja Stowarzyszeń Amazonki Wsparcie organizacji warsztatów na dla wolontariuszy 30 000,00
8 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" Wsparcie organizacji turnieju szachowego DAJ MATA CHOROBIE 5 000,00
9 Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Wsparcie rozwoju strony internetowej  60 000,00
10 Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem Wsparcie działań edukacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia 25 000,00
11 Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych Wsparcie IV Forum Pacjentów Onkologicznych 20 000,00
12 Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem Wsparcie rozwoju strony internetowej  200 000,00
13 Polskie Amazonki Ruch Społeczny Wsparcie działań związanych ze Światowym Dniem Raka 9 000,00
14 Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl Wsparcie organizacji spotkania edukacyjnego na temat raka szyjki macicy 6 000,00
15 Fundacja OncoCafe Razem Lepiej Wsparcie projektu "Bądźmy bliżej siebie" 18 000,00
16 Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki Wsparcie organizacji warsztatów dla wolontariuszy 2 000,00
17 Fundacja AD-Renalina Wsparcie działań edulkacyjnych dla osób po przeszczepie nerki  2 500,00
18 Społeczny komitet ds..AIDS, Warszawa Wsparcie działań edukacyjnych dla młodych osób zakażonych wirusem HIV 5 000,00
19 Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Rabka-Zdrój Wsparcie organizacji warsztatu edukacyjnego dla chorych ma mukowiscydozę i ich rodzin 30 000,00
20 Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS " Bądź z nami" Wsparcie działań edukacyjnych dla osób zakażonych wirusem HIV  3 000,00
21 Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Rabka-Zdrój Wsparcie udziału fizjoterapeutów w konferencji ECFC w Brukseli 12 000,00
22 Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji (PSST) Wspracie projektu edukacyjnego na temat dawstwa narządów skierowanego do uczniów szkół średnich  15 000,00
23 Fundacja rak"N"Roll - Wygraj Życie Wsparcie projektu IPORAKU 50 000,00
24 Polskie Towarzystwo Stomijne " POL-ILKO", Poznań Wsparcie organizacji warsztatów dla wolontariuszy 14 000,00
25 Świętokrzystkie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków "Arnika" Wsparcie organizacji warsztatów dla członków  pacjentów zrzeszonych w stowarzyszeniu 9 000,00
26 Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Warszawa Wsparcie rozwoju strony internetowej  55 350,00
27 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" Wsparcie organizacji kampanii edukacyjnej "Zdemaskuj chłoniaka" - materiały edukacyjne, warsztaty dla studentów 75 000,00
28 Łódzki Klub Amazonka Wsparcie organizacji warsztatów dla wolontariuszy 8 000,00
29 Sosnowskie Stowarzyszenie Amazonek Życie Wsparcie organizacji warsztatów dla wolontariuszy 8 000,00
30 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem" Wsparcie organizacji warsztatów dla pacjentów 4 000,00
31 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem" Wsparcie raportu na temat opieki zdrowotnej dla osób cierpiących na RZS 20 000,00
32 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem" Wsparcie organizacji warsztatów edukacyujnych dla członków stowarzyszenia 10 000,00
33 Poznańskie Towarzystwo Amazonki Wsparcie organizacko warsztatów dla fizjoterapeutów 6 000,00
34 Polskie Stowarzyszenie Osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Koszalinie Wsparcie organizacji warsztatów dla pacjentów i ich rodzin 2 000,00
35 Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych Wsparcie organizacji warsztatów dla stowarzyszeń onkologicznych 15 000,00
36 MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym  na Mukowiscydozę Wsparcie organizacji spotkania edukacyjnego dla chorych na mukowiscydozę i ich rodzin 10 000,00
37 Fundacja NeuroPozytywni Wsparcie projektu "Brian Plan" 20 000,00
38 Klub Amazonki w Białymstoku Wsparcie organizacji warsztatów dla wolontariuszy 9 000,00
39 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem" Wsparcie kampanii społecznej "Choroby reumatologiczne mają wiele twarzy" 10 000,00
40 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem" Wsparcie raportu - badanie opinii na temat aktywności zawodowej osób chorych na RZS 6 000,00
41 Fundacja SM Walcz o Siebie Wsparcie rozwoju strony internetowej  10 000,00
42 Stowarzyszenie Rehabilitacji Kobiet po Mastektomii Amazonki Wsparcie organizacji warsztatów dla wolontariuszy 6 000,00
43 Federacja Stopwarzyszeń Amazonki Wsparcie organizacji warsztatów dla wolontariuszy 12 000,00
44 Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuc Wsparcie kampanii edukacyjnej na temat raka płuc 8 900,00
45 Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki Wsparcie organizacji warsztatów dla wolontariuszy 8 000,00
46 Stowarzyszenie Kobiet Amazonki w Łęcznej Wsparcie zakupu materiałów edukacyjnych 1 000,00
47 Fundacja OncoCafe Razem Lepiej Wsparcie wydruku broszury edukacyjnej 12 000,00
48 Fundacja Kulawa - Warszawa Wsparcie organizacji warsztatów savoir-vivre dla młodych osób na temat komunikacji z osobami niepołnosprawnymi 10 000,00
49 Stowarzyszenie Amazonek AGATA Wsparcie organizacji warsztatów dla wolontariuszy 8 000,00
50 Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych Wsparcie w organizacji warsztatów dla stowarzyszeń onkologicznych 15 000,00
51 Krakowskie Towarzystwo Amazonki Wsparcie organizacji warsztatów dla wolontariuszy 6 000,00
52 Fundacja Instytut Praw Pacjenta I Edukacji Zdrowia Wsparcie organizacji Forum Organizacji Pacjentów 30 000,00
53 Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN Wsparcie  kampanii "Rzadkie choroby są częste i ważne" oraz Dnia Chorób Rzadkich 25 000,00