Kampanie społeczno-edukacyjne

Zapraszamy na strony internetowe kampanii społeczno-edukacyjnych realizowanych z udziałem naszej firmy

www.diagnostykamolekularna.pl

www.her2plus.pl

www.mukolife.pl

www.heryzonty.pl

www.wzwc.pl

 

Więcej informacji na temat najważniejszych inicjatyw realizowanych we współpracy ze środowiekiem polskich pacjentów w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku dostępnych jest w raporcie Społeczne zaangażowanie Roche Polska (str. 76 – 83).