Stanowisko Roche Polska dot. publikacji dziennika Fakt

W związku z publikacją dziennika Fakt (z 6 lipca br.), podejmującą temat leczenia raka piersi trastuzumabem, przekazujemy stanowisko Roche Polska.

Najwyższym priorytetem firmy Roche jest zapewnienie możliwie pełnego dostępu do naszych leków wszystkim polskim pacjentom potrzebującym terapii. Herceptin (trastuzumab) to produkt leczniczy Roche, który spektakularnie zmienił sposób leczenia agresywnej postaci HER2-dodatniego raka piersi pacjentek na całym świecie, poprawiając istotnie wyniki leczenia i podnosząc jakość życia chorych na raka piersi. Udostępniona w 2016 roku nowa, innowacyjna forma podania leku Herceptin jest preferowana przez pacjentki. Terapia w formie podskórnej poprawia komfort leczenia, skraca czas podania leku, a także umożliwia aktywność zawodową oraz społeczną chorych, co wpływa bezpośrednio na jakość ich życia. Krótszy czas podania leku przekłada się także na skrócenie kolejek w oczekiwaniu na leczenie onkologiczne.

Wraz z wygasaniem praw wyłączności dla innowacyjnych terapii biologicznych na rynku pojawiają się ich odpowiedniki – leki biopodobne. Wyłączność dla leku Herceptin wygasła już w  2010 roku. Podkreślić należy, że do listopada 2017 roku żaden lek biopodobny do trastuzumabu nie był zarejestrowany w Polsce, a do maja br. – nie był dostępny. Wprowadzenie do refundacji w lipcu 2018 roku biopodobnego odpowiednika trastuzumabu postrzegamy jako kolejny etap cyklu rozwoju leczenia. Wierzymy, że leki te mogą spełnić istotną rolę w zwiększeniu dostępności do terapii dla pacjentek. 

Jako producent leku referencyjnego Herceptin, w formie do podawania dożylnego oraz podskórnego, nie mamy wpływu na przebieg postępowania refundacyjnego dla leku biopodobnego. Stronami tego postępowania są producent (wnioskodawca) leku biopodobnego i Minister Zdrowia. 

Wszystkie znaki towarowe użyte lub wspomniane w tekście są chronione prawem.