Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Zwykle postrzega się SM, jako jedną chorobę, ale u każdego może przebiegać inaczej i dawać różne objawy. Rozróżnia się trzy główne typy stwardnienia rozsianego, a to, z jaką prędkością postępuje choroba i kiedy wystąpi kolejny rzut, jest nie do przewidzenia. Aktywność choroby znacząco różni się nawet w ramach najczęściej diagnozowanej postaci stwardnienia rozsianego.

Kto choruje na SM?

Stwardnienie rozsiane to główna przyczyna niesprawności niezwiązanej z urazem u młodych ludzi.1,2

SM najczęściej rozpoznaje się między 20. a 40. rokiem życia.3

Kobiety chorują dwa razy częściej niż mężczyźni.4

Około 2,3 miliona ludzi – jedna na 3 000 osób na świecie – choruje na SM.4

equator

Objawy SM

Chorzy na SM mogą doświadczać różnego rodzaju objawów.5

90%

Do 90% chorych cierpi na przewlekłe zmęczenie.4

50%

W ciągu 15 lat od wystąpienia pierwszych objawów choroby, ponad 50% osób chorych na SM ma trudności z chodzeniem.5,6,7

20%

Często spotykane są problemy ze wzrokiem, które u 15-20% chorych na SM są pierwszym objawem choroby.8

80%

Co najmniej 80% chorych na SM odczuwa dolegliwości ze strony układu moczowego.9

2x

Wśród chorych na SM dwa razy bardziej prawdopodobne jest wystąpienie depresji.10

2x

Wśród chorych na SM dwa razy bardziej prawdopodobne jest wystąpienie problemów ze snem.11

Postacie kliniczne SM

Wyrózniamy różne postacie SM. Kwalifikacja jest zależna od przebiegu choroby, jej aktywności oraz tempa wzrostu niesprawności.

RMS

Postać rzutowo­-remisyjna

SPMS

Postać wtórnie­-postępująca

PPMS

Postać pierwotnie-­postępująca

Aktywność choroby można zmierzyć

Bez względu na przebieg SM, zarówno postać rzutowa jak i postacie postępujące mogą być aktywne lub nieaktywne w różnych punktach czasowych. Aktywność choroby możemy podzielić na kliniczną, która przejawia się pogorszeniem sprawności, a także subkliniczną, diagnozowaną na podstawie badania rezonansem magnetycznym (MRI).

rzut

Nawrót lub zaostrzenie stwardnienia rozsianego (znane również, jako rzut) powoduje nowe objawy lub pogorszenie istniejących objawów choroby. 1 Rzut musi trwać, co najmniej 24 godziny i być oddzielony od poprzedniego ataku, przez co najmniej jeden miesiąc. Większość rzutów trwa od kilku dni do kilku tygodni lub nawet miesięcy, po czym może nastąpić niepełne lub całkowite wyleczenie.

progresja

Pomimo tego, że progresja niesprawno­ ści może przebiegać z różnym nasileniem u każdego pacjenta, niestety jest ona trwale wpisana w obraz stwardnienia rozsianego.

aktywnosc

„Zmiany” są zapaleniem lub uszkodzeniem obszaru OUN (ośrodkowego układu nerwowego), które można zobaczyć za pomocą MRI. Zmiany mogą pojawić się lub powiększyć bez natych­ miast zauważalnych konsekwencji, ale mogą być oznaką nieodwracalnych uszkodzeń i mogą prowadzić do progresji niesprawności .12

Coraz więcej działań

Na SM nie ma lekarstwa, ale prowadzone badania sprawiają, że lepiej rozumiemy tę chorobę i lepiej ją leczymy.13

Co powoduje SM?

Jakie są nowe sposoby monitorowania aktywności choroby?

Jak możemy lepiej badać nowe leki na SM?

Jak możemy przewidzieć korzyści dla pacjentów wynikające z danej terapii?