Polityka ochrony danych osobowych

Roche Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób korzystających ze stron internetowych Roche.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić światowe wymogi odnośnie ochrony danych osobowych. Dane te traktujemy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem, aby dowiedzieć się jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy czy chronimy informacje w Internecie.

________________________________________

Gromadzenie i przetwarzanie danych 

Korzystając ze stron Roche Polska użytkownik zostanie poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Administrator prosi, by podawać jedynie te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą przetwarzane.

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisów Roche Polska (dalej: ”serwis”) jest Roche Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa (dalej: ”administrator”).

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:

• Informacje przekazywane przez użytkownika: gromadzimy następujące informacje:

o imię/nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, inne – tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę,

o informacje dotyczące Twojego zdrowia – tylko wtedy, jeżeli wypełniasz formularz bądź też odpowiadasz na pytania.

W niektórych przypadkach usuwamy informacje osobowe z otrzymanych danych i przechowujemy je w formie ogólnej. Możemy również połączyć te dane z innymi informacjami, aby stworzyć anonimowe, ogólne informacje statystyczne (np. liczba odwiedzin, domena) pomocne dla nas w celu ulepszenia naszych produktów oraz usług.

• Dane gromadzone przez nas automatycznie: gromadzimy informacje dotyczące użytkownika oraz sposobu, w jaki korzysta on z naszego serwisu. Używamy do tego następujących narzędzi: Logi z naszego serwera, cookies, action tags.

o Logi serwera WWW / adresy IP. Adres IP to numer przypisany Twojemu komputerowi za każdym razem, kiedy wchodzisz do Internetu. Cała identyfikacja w Internecie jest prowadzona przy użyciu tego adresu, co pozwala komputerom i serwerom rozpoznać i komunikować się ze sobą. Roche zbiera adresy IP do administrowania systemem, prowadzania analiz stron i sporządzania raportów zbiorczych dotyczących np.: popularności strony.

o Cookies. Cookies to informacja umieszczana automatycznie na twardym dysku, kiedy wchodzisz na pewne strony WWW. Cookies w sposób wyjątkowy identyfikują Twoją przeglądarkę z serwerem. Pozwalają one na przechowywanie informacji na temat Twoich preferencji na serwerze, co jest pomocne przy następnych odwiedzinach. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie jako bezpieczne, jednak można tak ustawić przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie cookies bądź też pytała się przed ich wysłaniem. Proszę jednak pamiętać, że jeżeli odrzucamy cookies niektóre elementy na stronach mogą funkcjonować nieprawidłowo.

o Action Tag / Web Beacons. Na pewnych stronach WWW bądź poczcie elektronicznej Roche może wykorzystywać powszechną technologię internetową zwaną „Web beacon” (znaną również jako „action tag”, lub technologią clear GIF). Technologia ta pomaga analizować efektywność stron WWW odnotowując np. liczbę odwiedzin na stronie lub ilu odwiedzających skorzystało z pewnych elementów na stronie. Web beacons, cookies i inne technologie obserwacyjne nie pozyskają automatycznie informacji osobowych dotyczących osoby odwiedzającej. Informacje o Tobie dostajemy tylko, jeżeli dobrowolnie je nam udostępnisz (np. poprzez rejestrację lub e-mail).

Wykorzystanie danych

Dane osobowe przekazane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych serwisu (w tym adresy, numery telefonów, adresy e-mail i informacje o stanie zdrowia) są gromadzone i wykorzystywane przez administratora wyłącznie w celu:

• udzielania odpowiedzi na zadawane pytania,

• przyjęcia i rejestracji zgłoszenia działania niepożądanego,

• przesyłania newslettera do zarejestrowanych subskrybentów,

Podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z niektórych części serwisu i ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa farmaceutycznego oraz wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Każdy użytkownik, który podaje swoje dane osobowe za pomocą elektronicznych formularzy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ich sprostowania a także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako r.o.d.o), o ile przepisy prawa nie ograniczają tego prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora zbieranych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a)  r.o.d.o. oraz art. 6 ust. 1 lit. c) r.o.d.o.

Przetwarzając dane, administrator, jak i inne oddziały Roche na świecie, oraz firmy świadczące usługi w naszym imieniu będą przetwarzać dane zachowując kontrolę nad sposobem ich wykorzystania. Niektóre z tych danych mogą być przechowywane i przetwarzane w innych krajach np. Stany Zjednoczone, gdzie prawo o ochronie danych osobowych może się nieco różnić. W takich przypadkach zapewniamy, że wszystkie dane będą traktowane według odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym regionie, i zapewniamy co najmniej adekwatny względem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych poziom ochrony. 

Ujawnianie danych

Dane na temat użytkownika mogą być ujawniane osobom trzecim w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej. 

W celu podniesienia jakości świadczonych usług, dane osobowe użytkowników mogą być udostępnione

• firmom zewnętrznym,

• podmiotom z Grupy Roche. 

Wyżej wymienione podmioty mają obowiązek podporządkować się odpowiednim przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych.

Możemy również ujawnić informacje w następujących przypadkach:

• w związku z złożeniem zamówienia w naszej firmie; 

• w związku ze złożoną reklamacją, zażaleniem lub groźbą

• na żądanie sądu lub prokuratora, a wypadkach niecierpiących zwłoki - także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu,

• w innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w ww. sposób osobom trzecim za wyjątkiem udostępniania danych osobowych za zgodą osób, których dane dotyczą lub w przypadkach przewidzianych przez właściwe, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Na niektórych stronach Roche możesz wybrać, czy chcesz wysłać odnośnik czy wiadomość do znajomych, aby odesłać ich na stronę Roche. Adresy e-mail będą wykorzystane w celu wysłania informacji w Twoim imieniu i nie będą gromadzone i wykorzystywane przez Roche lub osoby trzecie dla innych celów.

Użytkownik może również dobrowolnie ujawnić swoje dane w następujący sposób:

• wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Pinterest i Google) umożliwiają udostępnianie informacji na odpowiednich portalach społecznościowych,

• niektóre elementy serwisu mogą zawierać narzędzia, za pośrednictwem których użytkownik może udostępniać dane przy pomocy poczty elektronicznej oraz aplikacji społecznościowych i innych aplikacji, w ramach których ujawnia się informacje, korzystając w tym celu z klientów i aplikacji na urządzeniu użytkownika;

 

Zabezpieczenia

Administrator danych oświadcza, że dba o zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych użytkownika. 

Stosujemy uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, logiczne, fizyczne i zarządcze mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją. 

Dzieci

Z serwisu Roche może korzystać wyłącznie użytkownik, który ukończył 18 lat. Nie zbieramy żadnych danych osobowych od osób poniżej 13-go roku życia bez wcześniejszej potwierdzonej zgody opiekuna prawnego. Taki opiekun na własną prośbę ma prawo wglądu w informacje dostarczone przez dziecko i może prosić o ich usunięcie.

 

Kontakt

W razie ogólnych pytań prosimy korzystać z zakładki Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  przesyłając wiadomość na adres: [email protected]

Użytkownik, który zgłosi się do nas po pomoc albo z prośbą o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych powinien pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa może zajść potrzeba uwierzytelnienia tożsamości użytkownika przed realizacją zgłoszenia.

________________________________________

 

Pliki Cookies

Na stronach Roche używamy plików cookies. Pliki cookies obejmują tekstową zawartość, mogącą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizację korzystania z naszej strony. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.) dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

Czym są pliki cookies?

Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które  zapisywane są w przeglądarce internetowej na urządzeniu użytkownika, gdy odwiedza on strony Roche. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

Jakich plików cookies używamy?

Pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wylogowania się z serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowych przez Użytkownika,

Pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.  

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

- do uwierzytelniania użytkownika na stronach wymagających logowania oraz do zapewnienia sesji Użytkownika,

- do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez użytkownika na formularzach obsługowych oraz formularzach sprzedażowych np. na formularzach dotyczących zawierania umów on-line,

- w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności strony internetowej Roche przez użytkownika, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Bezpieczeństwo informacji

Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla użytkownika i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.  

Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika

Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia użytkownika. Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione przez użytkownika na dwa sposoby:

- użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,

- użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie użytkownika.