Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dla kandydatów

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz – w sytuacji, gdy są one przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez Roche Pani/Pana danych osobowych pod linkiem https://www.roche.pl/pl/content/klauzula-informacyjna-rekrutacja-pl.html

 

 

HR Privacy Policy Information clause for the processing of candidate’ data

The controller of your personal data is Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warsaw. The data is processed for the purpose of recruitment. You have the right to access your data, rectify it, delete it, limit processing, transfer it and - if it is processing is based on your consent - withdraw this consent at any time. Contact to the Data Protection Officer: [email protected]. More information on the principles of processing your personal data by Roche at the link: https://www.roche.pl/pl/content/klauzula-informacyjna-rekrutacja-en.html