Roche Polska

Konkurs na pracę naukową "Nowotwory złośliwe skóry"

Warszawa,

Lekarzy stażystów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji zapraszamy do wzięcia udziału w konkusie na najlepszą pracę naukową na temat „Nowotwory złośliwe skóry”.


Celem konkursu jest wyłonienie dwóch najlepszych autorów i nagrodzenie ich możliwością wzięcia udziału w kongresie EADO 2018, który odbędzie się 6-9 listopada w Barcelonie.


Uczestnictwo w konkursie należy zgłaszać do 30 kwitnia, natomiast prace można nadsyłać do końca czerwca 2018 roku.
Konkurs będzie prowadzony za pośrednictwem strony www.rakskorykonkurs.pl