Roche Polska

Grupa Roche inwestuje w odkrycie polskich naukowców

Warszawa,

Wynalazek polskich uczonych otwiera drzwi dla rozwoju współczesnej medycyny ukierunkowanej m.in. na projektowanie szczepionek przeciwnowotworowych.

Zespół naukowców Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitegoodkrył uniwersalny sposób stabilizacji i zwiększenia produktywności genów mRNA, czyli kopii niewielkich fragmentów DNA zwanych genami. Wynalazek polskich uczonych otwiera drzwi dla rozwoju współczesnej medycyny ukierunkowanej m.in. na projektowanie szczepionek przeciwnowotworowych. W rozwój odkrycia naukowców Uniwersytetu Warszawskiego zainwestowała Grupa Roche, która obecnie prowadzi badania z wykorzystaniem stabilnego mRNA.

Od wielu lat w różnych laboratoriach na świecie zespoły naukowe pracowały nad „ustabilizowaniem” mRNA, czyli odkryciem sposobu, dzięki któremu mRNA trwałoby dłużej w naturalnym świecie komórek, a jednocześnie wykazywało silniejsze powinowactwo do czynnika translacyjnego. Wyczynu tego dokonał zespół naukowy z Uniwersytetu Warszawskiego, który odkrył, że pozytywne rezultaty mogą przynieść zmiany w strukturze końca cząsteczki mRNA, zwanego kapem 5’. Kap 5’ to uniwersalna struktura chemiczna, która kończy każdą cząsteczkę mRNA, niezależnie od tego, jaka w niej została zapisana informacja kodująca.

Wynalazek zespołu z Uniwersytetu Warszawskiego stał się podstawą największej komercjalizacji polskiej nauki. Dzięki inwestycji m.in. Grupy Roche, odkrycie naukowców Uniwersytetu Warszawskiego ma szansę zostać wykorzystane w przyszłości w leczeniu nowotworów. 

 - Immunoterapie to aktualnie najdynamiczniej rozwijający się obszar onkologii. Odkrycie zespołu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otwiera drzwi do indywidualizacji immunoterapii,  a zatem jeszcze bardziej precyzyjnego opracowywania leków dla konkretnych chorych. Sam proces komercjalizacji tego odkrycia to bez wątpienia znakomity przykład jak współpraca na szczeblu międzynarodowym oraz współdziałanie nauki i biznesu mogą przekładać się na tworzenie innowacji i budowanie polskiej gospodarki opartej na wiedzy. Liczymy, że wynalazek zespołu polskich naukowców w postaci konkretnych immunoterapii będziemy rozwijać również w Polsce, we współpracy z polskim środowiskiem naukowym, m.in. w ramach utworzonego wspólnie z Centrum Onkologii-Instytut Centrum Naukowo-Przemysłowego” – mówi dr Aleksander Sowa, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portfolio w Roche Polska.

Współtwórcy wynalazku:

·         Prof. UW, dr hab. Jacek Jemielity, Centrum Nowych Technologii UW,

·         Dr Joanna Kowalska, Wydział Fizyki UW,

·         Prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz, Wydział Fizyki UW, Centrum Nowych Technologii UW,

·         Dr Joanna Żuberek, Wydział Fizyki UW,

·         Dr Maciej Łukaszewicz, Wydział Fizyki UW,

·         Prof. Robert E. Rhoads,   Louisiana State University Health Sciences Center Shreveport (LSUHSC-S),

·         Dr Ewa Grudzień Nogalska, LSUHSC-S

Tło historyczne badań nad trwałością mRNA prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim

Odkrycia w zakresie terapeutycznego zastosowania analogów kapu 5’ były możliwe m.in. dzięki wieloletnim interdyscyplinarnym badaniom kapologicznym realizowanym w Laboratorium Ekspresji Genu Zakładu Biofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego od 1980 r., prowadzonym pod kierownictwem prof. Edwarda Darżynkiewicza. W wyniku tych badań odkryto pierwszy związek analogu kapu 5’ (ARCA), który okazał się hitem w biotechnologicznym otrzymywaniu wysoko aktywnych translacyjnie informacyjnych kwasów nukleinowych mRNA.

Pomysł ten powstał w 1987 r. (Edward Darżynkiewicz). W roku 2001 badania opublikowano, a wynalazek został zgłoszony do opatentowania w USA (patent z udziałem partnera amerykańskiego został udzielony w 2006 r.), a w następnych latach zawarto umowy licencyjne z 5-cioma dużymi firmami biotechnologicznymi. Zarówno sam związek ARCA jak też produkty uzyskiwane na jego bazie stanowią obecnie powszechnie stosowane narzędzia w biotechnologicznej produkcji białek w oparciu o matryce mRNA.

 

Więcej informacji na stronach Uniwersytetu Warszawskiego.