Roche Polska
 • Oświadczenie Roche dot. majowej listy refundacyjnej

  Od ponad 3 lat trwają intensywne starania o zapewnienie polskim pacjentom z zaawansowanym

  niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) dostępu do nowoczesnego leczenia onkologicznego,

  obejmującego leki immunokompetentne.

   

  Stawiając na pierwszym miejscu dobro polskich pacjentów i postrzegając potrzeby chorych na raka

  płuca w sposób kompleksowy i całościowy, firma Roche zaakceptowała, 25 kwietnia 2018 r.,

  zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia nowy kształt programu lekowego „Leczenie

  niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”, który zacznie obowiązywać od 1 maja 2018 r.

 • Komisja Europejska zatwierdziła lek emicizumab do stosowania u osób z hemofilią typu A powikłaną inhibitorem

  • Pierwszy od ponad 20 lat nowy lek w Europie przeznaczony dla pacjentów z hemofilią typu A powikłaną inhibitorem.
  • Produkt leczniczy emicizumab w dwóch badaniach fazy III przeprowadzonych z udziałem osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży wykazywał przewagę pod względem skuteczności nad wcześniejszymi lekami omijającymi.
  • Podanie leku raz w tygodniu drogą podskórną może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia pacjentów.

 • CHMP rekomenduje zarejestrowanie w UE produktu leczniczego emicizumab firmy Roche dla osób z hemofilią A powikłaną inhibitorem czynnika VIII

  Emicizumab w dwóch badaniach fazy III w różnych grupach wiekowych wykazał przewagę pod względem skuteczności nad lekami omijającymi 
   

  Podawanie leku emicizumab drogą podskórną raz na tydzień, może istotnie poprawić jakość życia pacjentów chorych na hemofilię typu A

   

 • Konkurs na pracę naukową "Nowotwory złośliwe skóry"

 • Pierwszy lek na pierwotnie postępującą postać SM zarejestrowany w Europie

  Lek okrelizumab firmy Roche został zarejestrowany do stosowania w Unii Europejskiej w leczeniu rzutowych postaci stwardnienia rozsianego (RMS) i pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (PPMS). To pierwszy i jedyny zatwierdzony lek modyfikujący przebieg choroby do stosowania u osób z wczesną, pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (PPMS) oraz ważna, nowa opcja terapeutyczna dla osób z aktywnością choroby w rzutowych postaciach SM (RMS).

 • Rusza wyjątkowy program edukacyjny „Nauka ratuje życie” – mali pacjenci szpitali będą poznawać fascynujący świat medycyny i nauki

  W szpitalu im. A. Falkiewicza zainaugurowano ogólnopolski projekt pod hasłem „Nauka ratuje życie”. To właśnie w tej lokalizacji otworzono pierwszą edukacyjną salę podań leków, w której mali pacjenci będą mogli korzystać z materiałów edukacyjnych poświęconych fascynującym faktom z historii odkryć medycznych. Celem projektu zainicjowanego przez Roche Polska jest partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz innowacji w edukacji najmłodszych pacjentów. Centrum Nauki Kopernik – partner projektu – przygotował warsztaty naukowe, które zostaną przeprowadzone w ramach programu „Nauka Ratuje Życie”. Twórcami unikalnej koncepcji wizualnej oraz materiałów edukacyjnych projektu są Wojciech Mikołuszko i Joanna Rzezak – para autorów znanych z doskonałych publikacji dla dzieci.

 • Nowa terapia leczenia SM z pozytywną opinią CHMP

  Okrelizumab uzyskał pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) Europejskiej Agencji Leków. Terapia jest rekomendowana do stosowania u dorosłych pacjentów z rzutowymi postaciami (RMS) oraz pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (PPMS). To pierwszy lek pozytywnie zaopiniowany do leczenia chorych z PPMS. Producentem jest firma Roche.  

 • Technologie ratują życie

  Sztuczna Inteligencja w opiece zdrowotnej, rozwój i wpływ spersonalizowanej opieki medycznej na zwiększenie przeżywalności pacjentów oraz poprawę jakości ich życia, a także zacieśnienie współpracy nauki z biznesem – między innymi takie zagadnienia zostały poruszone na pierwszej w Polsce konferencji Code4Life Scientific, organizowanej przy współpracy Politechniki Poznańskiej oraz Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche.

 • Nowy rozdział w historii rozwoju innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce

  W Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie uruchomiono pierwszy w Polsce nowoczesny oddział badań klinicznych wczesnych faz dedykowany onkologii.

   

 • Zaangażowanie społeczne Roche Polska i Roche Diagnostics Polska. Raport 2016.

  Począwszy od 2014 roku firma Roche Polska corocznie podsumowuje swoją działalność i jej wpływ na szeroko rozumiane otoczenie społeczne w „Raportach zaangażowania społecznego”. W raporcie za rok 2016 po raz pierwszy przedstawiamy dwie spółki: Roche Polska i Roche Diagnostics Polska, przybliżając czytelnikom także nasze osiągnięcia i dokonania na polu diagnostyki. Jesteśmy jedyną grupą firm, która zapewnia pacjentom, lekarzom i szpitalom kompleksowe rozwiązania terapeutyczne – od diagnostyki poprzez proces leczenia.