Roche Polska
 • Kongres ECTRIMS: Nowe dane dotyczące leku Ocrevus® (okrelizumab)

  Kongres ECTRIMS: wczesne rozpoczęcie leczenia SM lekiem Ocrevus® (okrelizumab) w okresie pięciu lat zmniejsza progresję niesprawności w przypadku postaci rzutowej (RMS) oraz pierwotnie postępującej (PPMS)

 • FDA zatwierdziła lek Hemlibra® (emicizumab) firmy Roche do leczenia chorych na hemofilię typu A bez inhibitorów czynnika VIII

  ·        Hemlibra® to pierwszy lek, który istotnie redukuje liczbę epizodów krwawienia wymagających leczenia w porównaniu z wcześniejszą profilaktyką z zastosowaniem czynnika VIII

  ·        Hemlibra® to jedyny lek, który chory na hemofilię typu A z inhibitorami czynnika VIII lub bez inhibitorów może przyjmować samodzielnie drogą podskórną raz w tygodniu, co dwa tygodnie lub co cztery tygodnie

  ·        Skuteczność i bezpieczeństwo leku Hemlibra® wykazano w jednym z największych programów badań klinicznych dotyczących hemofilii typu A

 • O innowacjach i inwestycjach w zdrowie. Roche podsumowuje swoją działalność społeczną podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

  ·         Z innowacyjnych leków Roche rocznie korzysta ponad 700 tys. polskich pacjentów, a tylko w ubiegłym roku firma zrealizowała w naszym kraju 62 badania kliniczne z udziałem 1076 chorych.

  ·         Na działalność badawczo-rozwojową Roche przeznaczył w 2017 r. 730 mln złotych.

  ·         Raport społeczny Roche za 2017: „Innowacje tworzyMY w Polsce” podsumowuje wkład firmy  w rozwój innowacji medycznych i ochrony zdrowia. Po raz pierwszy został zaprezentowany podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 • Stanowisko Roche dot. publikacji w Gazecie Wyborczej na temat decyzji refundacyjnych Ministerstwa Zdrowia

  W związku z publikacją Gazety Wyborczej (z 24 sierpnia br.), podejmującą m.in. temat leczenia raka piersi trastuzumabem, przekazujemy stanowisko Roche Polska.

 • Wyniki finansowe Roche w pierwszej połowie 2018 roku

  ·     W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Roche odnotowała 7% wzrost sprzedaży
  w części farmaceutycznej oraz 6% wzrost w części diagnostycznej. Grupa prognozuje dalszą, kilku procentową dynamikę wzrostu sprzedaży w całym 2018 r.

  ·     Globalna strategia Roche koncentrująca się na rozwijaniu i udostępnianiu wyłącznie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych i diagnostycznych, realizowana jest również w Polsce. W 2017 roku Roche Polska uzyskała 932 mln zł przychodów ze sprzedaży leków, reinwestując w Polsce w obszar badań i rozwoju 80% środków pozyskanych z refundacji.

  ·     Inwestycje Roche w działalność badawczo-rozwojową w Polsce w ostatnich czterech latach przekroczyły poziom 2,1 mld zł.

 • Stanowisko Roche Polska dot. zarządzenia Prezesa NFZ określającego warunki zawierania i realizacji umów w zakresie programów lekowych

  W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia projektu zarządzenia o nr 75/2018/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych, poniżej przedstawimy stanowisko Roche Polska.

 • Stanowisko dot. innowacyjnych leków Roche objętych refundacją

  W odniesieniu do publikacji dot. środków przeznaczanych na programy lekowe, które 1 sierpnia br. ukazały się na łamach portalu Termedia.pl przedstawiamy stanowisko Roche Polska.

 • Wyniki konkursu na pracę naukową "Nowotwory złośliwe skóry"

 • Nauka Ratuje Życie

  Z roku na rok udaje nam się pokonać coraz więcej chorób. Niektóre schorzenia, które jeszcze niedawno uznawaliśmy za śmiertelne, dziś stają się przewlekłymi. Żyjemy coraz dłużej. Wszystko to zawdzięczamy innowacjom w nauce i postępowi medycyny.

 • Największym beneficjentem badań klinicznych wczesnych faz jest pacjent

  Rocznica otwarcia pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz w Centrum Onkologii-Instytucie

  10 badań klinicznych wczesnych faz, 125 pacjentów biorących w nich udział – to pierwsze efekty rocznej działalności Oddziału Badań Wczesnych Faz (OBWF) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. OBWF już od roku daje  pacjentom onkologicznym  wyjątkową szansę na skorzystanie z nowych, innowacyjnych terapii, które do tej pory były niedostępne w Polsce.