Odpowiedzialność

Współpraca z Organizacjami Pacjentów

Współpraca z organizacjami pacjentów jest istotnym elementem strategii firmy Roche. Poprzez partnerskie działania możemy wspólnie uczynić więcej.

Roche Polska: współpraca z organizacjami pacjentów
Od wielu lat współpracujemy z organizacjami reprezentującymi polskich pacjentów,
wspierając wiele cennych inicjatyw, które mają na celu poprawę sytuacji chorych, edukację dotyczącą profilaktyki, diagnostyki i terapii wielu chorób, w tym szczególnie schorzeń onkologicznych, autoimmunologicznych czy wirusowych. Uczestniczymy w licznych edukacyjnych akcjach społecznych, propagujących aktywne postawy prozdrowotne.

We współpracy ze stowarzyszeniami pacjentów firma Roche kieruje się Zasadami Dobrej Praktyki, które dokładnie regulują warunki takiej współpracy. Zasady te zobowiązują do:
- uczciwości, 
- zachowania niezależności, 
- szacunku, 
- równości, 
- otwartości,
- respektowania wzajemnych korzyści.

Przestrzeganie Zasad Dobrej Praktyki obowiązuje wszystkich pracowników firmy, a także wszystkich tych, którzy współpracują z organizacjami pacjentów w imieniu firmy.  Zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki we współpracy Roche ze Stowarzyszeniami Pacjentów, pełne dane na temat wysokości i rodzaju wsparcia udzielonego tym organizacjom w każdy poprzednim roku dostępne są na stronie www.roche.pl w zakładce społeczne odpowiedzialność od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego. Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2009 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2010 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2011 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2012 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2013 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2014 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2015 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2016 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2017 roku