Odpowiedzialność

Roche - firma odpowiedzialna społecznie

Siódmy rok z rzędu Grupa Roche została uznana za lidera zrównoważonego rozwoju w sektorze farmaceutycznym, biotechnologicznym i nauk przyrodniczych według Indeksu Dow Jones Sustainability. To zobowiązuje. Zarówno w aspekcie ogólnoświatowym, jak i naszym lokalnym, polskim. Odpowiedzialny społecznie biznes to nowoczesny model przedsiębiorstwa, w ramach, którego cele ekonomiczne i cele społeczne przenikają się nawzajem.

Więcej informacji w raporcie Społeczne zaangażowanie Roche Polska za 2015 r.

Kampanie społeczno-edukacyjne

www.mukolife.pl

www.heryzonty.pl