Innowacje

Centrum Naukowo-Przemysłowe

Centrum_Naukowo_Przemyslowe

W 2016 roku firma Roche Polska wspólnie z Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie utworzyły Centrum Naukowo-Przemysłowe. Jest to pierwszy w Polsce onkologiczny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz. Szacuje się, że wartość badań wykonywanych rocznie przez ośrodek wynosi 10 milionów złotych.

Centrum Naukowo-Przemysłowe zlikwidowało dotychczasową lukę w procesie tworzenia nowoczesnych leków w Polsce. Dzięki temu badacze mogą przejść przez wszystkie etapy badań klinicznych nad nowym lekiem w kraju. Centrum umożliwia rozwój unikalnego know-how i tworzy w Polsce ekosystem innowacji promujący poszukiwanie nowych rozwiązań i planowanie badań tak, by możliwa była ochrona patentowa cząsteczek.

Prowadzone są tu badania kliniczne fazy I-II, badania kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków biopodobnych oraz biorównoważnych, wymagające ścisłego monitorowania badania farmakokinetyczne i farmakodynamiczne oraz organizowanie i prowadzenie konsultacji w celu dostosowania badań naukowych w dziedzinie onkologii do potrzeb praktyki klinicznej, czy wdrażania ich wyników.

Centrum Naukowo-Przemysłowe jest otwarte na współpracę z różnymi podmiotami komercyjnymi i producentami leków. Ośrodek pozwala na rozwój innowacyjnych, opartych na wiedzy gałęzi polskiego przemysłu, takich jak biotechnologia, informatyka, teleinformatyka.

Centrum daje także pacjentom - zwłaszcza tym, którzy wykorzystali już wszystkie możliwości terapeutyczne – niepowtarzalną szansę na uczestnictwo w badaniach klinicznych i dostęp do najnowocześniejszych terapii, niefinansowanych jeszcze ze środków publicznych.

_MG_3131
Od prawej: Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska oraz
prof. Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Centrum_Naukowo_Przemyslowe
Od prawej: Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska oraz
prof. Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Kopia _MG_3160
od prawej:
prof. Piotr Rutkowski, pełnomocnik dyrektora ds. badań klinicznych, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska
prof. Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
L1250314
od prawej:
Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
prof. Piotr Rutkowski, pełnomocnik dyrektora ds. badań klinicznych, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
prof. Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska
_MG_8350
prof. Piotr Rutkowski, pełnomocnik dyrektora ds. badań klinicznych, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
_MG_8301
Ewelina Kopic-Melillo, rzecznik Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie