Grupa Roche

Roche w Polsce

Roche_Budynek

Firma Roche  rozpoczęła swoją działalność w Polsce już w roku 1923. Współcześnie, obecni jesteśmy od początku lat dziewięćdziesiątych. Misją firmy jest wytyczanie nowych kierunków w medycynie zapewniających unikalne i skuteczne rozwiązania w trosce o zdrowie i życie człowieka. Roche czyni wysiłki, aby zwiększać dostęp polskich pacjentów do nowoczesnych terapii. Każdego dnia  wspomaga lekarzy w ich codziennej walce o zdrowie i życie pacjentów. Roche w Polsce posiada nowoczesne i unikalne portfolio w takich dziedzinach terapeutycznych jak: onkologia, nefrologia, transplantologia, reumatologia, neurologia,  kardiologia i choroby zakaźne Jest też liderem w diagnostyce medycznej i dostarcza wielu systemów diagnostycznych umożliwiających szybkie i dokładne wykrywanie chorób oraz monitorowanie ich przebiegu przez lekarzy, laboratoria lub samych pacjentów. Stale współpracuje  ze środowiskami akademickimii lekarskimi. Roche przyczynia się tez do rozwoju polskiej nauki poprzez stałe wspieranie finansowe niezależnych instytutów, organizacji naukowych i prowadzone w Polsce badania kliniczne. Roche angażuje się też w wiele kampanii społecznych , mających na celu edukację oraz zwiększanie świadomości zdrowotnej Polaków. W Polsce funkcjonuje­ także Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche, ośrodek z siedzibą w Warszawie i w Poznaniu świadczący usługi w zakresie budowania i utrzymywania systemów informatycznych.