main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
FastStart High Fidelity PCR

FastStart High Fidelity PCR

Połączenie polimerazy DNA FastStart Taq oraz termostabilnego białka o aktywności naprawy korekcyjnej (proofreading). Przeznaczone do wysokiej dokładności amplifikacji fragmentów DNA w reakcji PCR typu „hot start”.

Przeznaczony jedynie do badań biomedycznych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.

LightCycler® 480 II

LightCycler® 480 II

Płytkowy aparat do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR. Dzięki wymiennym blokom (96-/384-dołki) daje możliwość dostosowania przepustowości systemu do potrzeb laboratorium. Ponadto posiada zaawansowany system optyczny złożony z pięciu kanałów (filtrów) wzbudzających, sześciu kanałów (filtrów) detekcyjnych oraz kamery CCD (detekcja). Dodatkowo w 2012 roku w aparacie LightCyclerÒ480 II zmodernizowano system optyczny, zastępując lampę ksenonową nowoczesną diodą LED o wysokiej intensywności świecenia.

Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie analiz ilościowych (Abs Quant i Rel Quant), genotypowania przy pomocy różnych sond, w tym sond hydrolizujących (EndPoint Genotyping), hybrydyzujących oraz SimpleProbe, a także analizę HRM (High Resolution Melting / Gene Scanning) pozwalającą m.in. na przesiewowe wykrywanie mutacji lub analizę metylacji DNA z  wykorzystaniem barwnika interkalującego typu ResoLight Dye.

Dzięki modułowi LIMS istnieje możliwość podłączenia aparatu do sieci informatycznej laboratorium.

Produkt przeznaczony tylko do badań naukowych. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.

Więcej informacji: www.lightcycler480.com

Mieszanina inhibitorów fosfataz w postaci tabletek

Mieszanina inhibitorów fosfataz w postaci tabletek

PhosSTOP to opatentowana mieszanina inhibitorów fosfataz, stworzona w formie gotowych do użycia, szybko rozpuszczających się, rozpuszczalnych w wodzie tabletek.

Przeznaczona jedynie do badań biomedycznych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.

Mieszanina inhibitorów proteaz w formie tabletek

Mieszanina inhibitorów proteaz w formie tabletek

Rozpuszczalna ochrona badanych białek przed szerokim spektrum proteaz. 
Dezaktywuje proteazy w ekstraktach z niemal każdego rodzaju tkanki czy komórek, w tym komórek zwierzęcych, roślinnych, drożdżowych, grzybów lub bakterii. 
Nietoksyczna mieszana inhibitorów pozwalająca uniknąć używania niebezpiecznych składników.

Przeznaczona jedynie do badań biomedycznych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.