main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
FastStart High Fidelity PCR

FastStart High Fidelity PCR

Połączenie polimerazy DNA FastStart Taq oraz termostabilnego białka o aktywności naprawy korekcyjnej (proofreading). Przeznaczone do wysokiej dokładności amplifikacji fragmentów DNA w reakcji PCR typu „hot start”.

Przeznaczony jedynie do badań biomedycznych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.

Taq DNA Polimeraza

Taq DNA Polimeraza

Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq do PCR, RT-PCR oraz innych reakcji wydłużania startera, takich jak sekwencjonowanie i znakowanie kwasów nukleinowych.

Przeznaczona jedynie do badań biomedycznych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.