Diagnostyka

Produkty dla naukowców

FastStart High Fidelity PCR

Połączenie polimerazy DNA FastStart Taq oraz termostabilnego białka o aktywności naprawy korekcyjnej (proofreading). Przeznaczone do wysokiej dokładności amplifikacji fragmentów DNA w reakcji PCR typu „hot start”.

Przeznaczony jedynie do badań biomedycznych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.

LightCycler® 1536

LightCycler® 1536 to system na nowo definiujący pojęcie wysokiej przepustowości. Blok aparatu umożliwia jednoczesną amplifikację 1 536 prób w niecałą godzinę. Dzięki specjalnie zaprojektowanej płytce, aparat pozwala na obniżenie objętości mieszaniny reakcyjnej do 0,5 – 2,0μl. Urządzenie może być zintegrowane z różnymi, dostępnymi na rynku, systemami do przygotowywania mieszaniny reakcyjnej.

Produkt przeznaczony tylko do badań naukowych. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.

LightCycler® 2.0

Kapilarny system umożliwiający amplifikację 32 prób w tym samym czasie oraz detekcję sygnału fluorescencyjnego w sześciu kanałach. Ponadto system LightCycler® 2.0 oferuje możliwość przeprowadzenia analizy ilościowej (w tym względnej analizy ilościowej do badania zmian w poziomie ekspresji genów), analizy genotypowania przy pomocy sond i analizy krzywej topnienia.

Produkt zgodny z dyrektywą 98/79/EC (do zastosowania w diagnostyce in vitro)

Więcej informacji: www.lightcycler.com

LightCycler® 480 II

Płytkowy aparat do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR. Dzięki wymiennym blokom (96-/384-dołki) daje możliwość dostosowania przepustowości systemu do potrzeb laboratorium. Ponadto posiada zaawansowany system optyczny złożony z pięciu kanałów (filtrów) wzbudzających, sześciu kanałów (filtrów) detekcyjnych oraz kamery CCD (detekcja). Dodatkowo w 2012 roku w aparacie LightCyclerÒ480 II zmodernizowano system optyczny, zastępując lampę ksenonową nowoczesną diodą LED o wysokiej intensywności świecenia.

Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie analiz ilościowych (Abs Quant i Rel Quant), genotypowania przy pomocy różnych sond, w tym sond hydrolizujących (EndPoint Genotyping), hybrydyzujących oraz SimpleProbe, a także analizę HRM (High Resolution Melting / Gene Scanning) pozwalającą m.in. na przesiewowe wykrywanie mutacji lub analizę metylacji DNA z  wykorzystaniem barwnika interkalującego typu ResoLight Dye.

Dzięki modułowi LIMS istnieje możliwość podłączenia aparatu do sieci informatycznej laboratorium.

Produkt przeznaczony tylko do badań naukowych. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.

Więcej informacji: www.lightcycler480.com

MagNA Lyser

Niewielkich rozmiarów aparat laboratoryjny do wstępnej obróbki próbek przed zautomatyzowanym izolowaniem kwasów nukleinowych.

Do ogólnego użytku w laboratorium.

Niewielkich rozmiarów aparat laboratoryjny do wstępnej obróbki próbek przed zautomatyzowanym izolowaniem kwasów nukleinowych.

Do ogólnego użytku w laboratorium.

Niewielkich rozmiarów aparat laboratoryjny do wstępnej obróbki próbek przed zautomatyzowanym izolowaniem kwasów nukleinowych.

Do ogólnego użytku w laboratorium.

Niewielkich rozmiarów aparat laboratoryjny do wstępnej obróbki próbek przed zautomatyzowanym izolowaniem kwasów nukleinowych.

Do ogólnego użytku w laboratorium.

MagNA Pure® 96

Najnowszy system do izolacji. Umożliwia jednoczesne oczyszczenie DNA / RNA z 96 prób nawet w niecałą godzinę. Dostępne protokoły (28) pozwalają na wykorzystanie systemu do izolacji kwasów nukleinowych z różnych rodzajów prób (np. pełna krew, surowica, osocze, wymazówki, płyn po płukaniu żołądka, ślina, kał, mocz, tkanki, BAL i wiele innych). Ponadto istnieje możliwość jednoczesnej izolacji kwasów nukleinowych z różnych materiałów wyjściowych (protokoły Pathogen Universal). Niewielka ilość niezbędnych materiałów zużywalnych znacznie upraszcza i skraca proces przygotowania aparatu do pracy.

Pokaż artykuł

MagNA Pure® Compact

Aparat umożliwia jednoczesną izolację 1-8 prób w bardzo krótkim czasie. Wbudowany ekran dotykowy pozwala na szybkie i proste ustawienie warunków izolacji (protokołów). Odczynniki dostarczone w zamkniętych kartridżach gwarantują odpowiednią czystość i wydajność izolacji DNA i RNA z różnych rodzajów prób.

Pokaż artykuł

MagNA Pure® LC 2.0

Aparat pozwala na jednoczesną izolację DNA lub RNA z maksymalnie 32 prób. System wyposażony jest w ekran dotykowy umożliwiający proste wprowadzenie odpowiedniego protokołu izolacji. Szeroka oferta zestawów do izolacji kwasów nukleinowych gwarantuje możliwość wykorzystania aparatu z różnymi rodzajami prób. Aparat posiada również dodatkowy protokół do post-elucji / przygotowania mieszaniny do reakcji PCR.

Pokaż artykuł

Mieszanina inhibitorów fosfataz w postaci tabletek

PhosSTOP to opatentowana mieszanina inhibitorów fosfataz, stworzona w formie gotowych do użycia, szybko rozpuszczających się, rozpuszczalnych w wodzie tabletek.

Przeznaczona jedynie do badań biomedycznych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.

Mieszanina inhibitorów proteaz w formie tabletek

Rozpuszczalna ochrona badanych białek przed szerokim spektrum proteaz. 
Dezaktywuje proteazy w ekstraktach z niemal każdego rodzaju tkanki czy komórek, w tym komórek zwierzęcych, roślinnych, drożdżowych, grzybów lub bakterii. 
Nietoksyczna mieszana inhibitorów pozwalająca uniknąć używania niebezpiecznych składników.

Przeznaczona jedynie do badań biomedycznych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.

Taq DNA Polimeraza

Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq do PCR, RT-PCR oraz innych reakcji wydłużania startera, takich jak sekwencjonowanie i znakowanie kwasów nukleinowych.

Przeznaczona jedynie do badań biomedycznych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.

Universal ProbeLibrary

Universal ProbeLibrary poszerza możliwości eksperymentatora pozwalając na zaprojektowanie oznaczeń qPCR w czasie niemal kilku sekund, a ponadto realizację i dostarczenie zamówienia z dnia na dzień.

Przeznaczono jedynie do badań biomedycznych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.