main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
LightCycler® 1536

LightCycler® 1536

LightCycler® 1536 to system na nowo definiujący pojęcie wysokiej przepustowości. Blok aparatu umożliwia jednoczesną amplifikację 1 536 prób w niecałą godzinę. Dzięki specjalnie zaprojektowanej płytce, aparat pozwala na obniżenie objętości mieszaniny reakcyjnej do 0,5 – 2,0μl. Urządzenie może być zintegrowane z różnymi, dostępnymi na rynku, systemami do przygotowywania mieszaniny reakcyjnej.

Produkt przeznaczony tylko do badań naukowych. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.

LightCycler® 2.0

LightCycler® 2.0

Kapilarny system umożliwiający amplifikację 32 prób w tym samym czasie oraz detekcję sygnału fluorescencyjnego w sześciu kanałach. Ponadto system LightCycler® 2.0 oferuje możliwość przeprowadzenia analizy ilościowej (w tym względnej analizy ilościowej do badania zmian w poziomie ekspresji genów), analizy genotypowania przy pomocy sond i analizy krzywej topnienia.

Produkt zgodny z dyrektywą 98/79/EC (do zastosowania w diagnostyce in vitro)

Więcej informacji: www.lightcycler.com

LightCycler® 480 II

LightCycler® 480 II

Płytkowy aparat do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR. Dzięki wymiennym blokom (96-/384-dołki) daje możliwość dostosowania przepustowości systemu do potrzeb laboratorium. Ponadto posiada zaawansowany system optyczny złożony z pięciu kanałów (filtrów) wzbudzających, sześciu kanałów (filtrów) detekcyjnych oraz kamery CCD (detekcja). Dodatkowo w 2012 roku w aparacie LightCyclerÒ480 II zmodernizowano system optyczny, zastępując lampę ksenonową nowoczesną diodą LED o wysokiej intensywności świecenia.

Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie analiz ilościowych (Abs Quant i Rel Quant), genotypowania przy pomocy różnych sond, w tym sond hydrolizujących (EndPoint Genotyping), hybrydyzujących oraz SimpleProbe, a także analizę HRM (High Resolution Melting / Gene Scanning) pozwalającą m.in. na przesiewowe wykrywanie mutacji lub analizę metylacji DNA z  wykorzystaniem barwnika interkalującego typu ResoLight Dye.

Dzięki modułowi LIMS istnieje możliwość podłączenia aparatu do sieci informatycznej laboratorium.

Produkt przeznaczony tylko do badań naukowych. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.

Więcej informacji: www.lightcycler480.com

xCELLigence

xCELLigence