main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
Analizator Multiplate®

Analizator Multiplate®

Analizator Multiplate® analizuje funkcjonowanie płytek za pomocą wieloelektrodowej agregometrii impencancyjnej (MEA).


System Multiplate® pozwala:

- wykryć zaburzenia czynności płytek, ułatwiając w ten sposób określenie postępowania terapeutycznego u pacjentów z przemijającą lub utrwaloną skłonnością do krwawień

- wykryć lub wykluczyć zaburzenia czynności płytek przed zabiegami inwazyjnymi, zaś u pacjentów z krwawieniem może ułatwić stratyfikację ryzyka i pomóc w określeniu dalszego postępowania

- umożliwia skuteczne dostosowanie leczenia przeciwpłytkowego


Zasada metody MEA, zastosowana w analizatorze Multiplate®, została uwzględniona w zatwierdzonych przez Instytut Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych (CLSI), zmienionych w 2008 roku wytycznych w kwestii badań czynności płytek.


Mozliwość wykorzystania następujących zestawów testowych:


ADPtest Aktywacja płytek indukowana przez ADP, wrażliwa na klopidogrel, prasugrel i innych antagonistów receptora ADP
ASPItest Agregacja zależna od cyklooksygenazy (przy użyciu kwasu arachidonowego), wrażliwa na kwas acetylosalicylowy, NLPZ i inne inhibitory cyklooksygenazy płytkowej
COLtest Agregacja indukowana kolagenem
RISTOtest Agregacja zależna od vWF i GpIb (przy użyciu ristocetyny jako agonisty)
TRAPtest Stymulacja płytek przez receptor trombiny (za pomocą TRAP-6), wrażliwa na antagonistów receptora IIb/IIIa
ASA Reagent Inhibitor cyklooksygenazy. Dodanie odczynnika ASA do próbki krwi prowadzi do zmniejszenia odpowiedzi agregacji w testach ASPItest i COLtest
Gpllb/IIIa antagonist reagent Inhibitor płytkowego receptora GpIIb/IIIa. Jego dodanie do próbki krwi prowadzi do silnie zredukowanej agregacji w teście TRAPtest
Prostaglandin E1 Reagent Do oceny ADPtest HS (wysokiej czułości). Do oceny dodatniej (tj. nieprawidłowej) kontroli testu ADPtest


Coasys Plus C

Coasys Plus C

Automatyczny analizator koagulologiczny charakteryzujący się optyczno-mechanicznym torem pomiarowym umożliwiającym wykonanie testów metodami krzepnięciowymi, chromogennymi oraz immunologicznymi.

Zaletami analizatora są:

  • 31 pozycji próbkowych - (probówki 5 i 2,5 ml).
  • 16 pozycji na odczynniki - (wszystkie chłodzone).
  • Podajnik z 232 kuwetami z możliwością ich uzupełniania.
  • System przebijający gumowe korki zamkniętych systemów pobrań.
  • Średnia wydajność – 80 oznazceń/godzinę.
  • Wygodna obsługa w języku polskim.
  • Monitorowanie próbek i odczynników.  
  • Detekcja poziomu odczynników i Próbek.
  • Kontrola jakości - wykresy Levey-Jenningsa.


Menu testów:

PT, APTT, fibrynogen, czas trombinowy, D-dimery, AT III, testy do oznaczania heparyny niefrakcjonowanej i o niskiej masie cząsteczkowej.

FACTOR II (PROTHROMBIN) G20210A KIT

FACTOR II (PROTHROMBIN) G20210A KIT

FACTOR V LEIDEN KIT

FACTOR V LEIDEN KIT