main-rochepl-2011-09-23

 • Powiązane produkty
cobas u 411

cobas u 411

cobas u 411 to półautomatyczny analizator do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu, umożliwiający optymalizację i konsolidację pracy. Posiada opcjonalny czytnik kodów kreskowych i przystawkę osadową. Szybkie oznaczanie pasków testowych usprawnia analizę, a zastosowane w aparacie wysokiej jakości metody pomiarowe gwarantują wiarygodność i bezpieczeństwo wyników.
Zalety systemu

 • Wydajność do 600 pasków pomiarowych / godz.
 • Obsługa za pomocą ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego
 • Pamięć 1 000 próbek pacjentów i 300 pomiarów materiału kontrolnego
 • Odczyt 10 podstawowych parametrów fizykochemicznych moczu
 • Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki oraz możliwość jej manualnego wprowadzenia do wyniku w aparacie
 • Kompensacja własnego zabarwienia moczu
 • Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji
 • Możliwość dopisania wyniku osadu do wyniku w aparacie
 • Możliwość rozróżniania krwinek jako świeże i wyługowane
 • Możliwość podglądu i wydruku danych liczbowych kalibracji

Paski testowe do analizy moczu

Paski testowe do analizy moczu

Combur 10 Test M

nr kat 11379208
(100 pasków)

Do odczytu 10 parametrów analizy moczu (ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty).

Paski do analizatorów - Miditron Junior II, Urisys 1800, cobas u411.

Combur 10 Test UX 

Nr kat 11544373
(100 pasków)

Do odczytu 10 parametrów analizy moczu (ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty).

Paski do analizatora - Urisys 1100

Urisys 2400 Cassette

Nr kat 03102557
(400 pasków)

Paski do analizatora- Urisys 2400

Control-Test M

nr kat 11379194
(50 pasków)

Paski kalibracyjne do analizatorów - Urisys 1100, Miditron Junior II, Urisys 1800, cobas u411


Urisys 2400 Calibration Strip

nr kat 03012590
(25 pasków)

Paski kalibracyjne do analizatora - Urisys 2400

Przy paskach Combur 10 Test M załączone zdjęcie

Przy Urisys 2400 Cassette również do dołączenia zdjęcie poniżej

Urisys 1100

Urisys 1100

Przenośny paskowy analizator moczu do gabinetów lekarskich oraz laboratoriów o małej ilości badań. Przeznaczony do odczytu 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu (ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty).

 Zalety systemu:

 • Wydajność – ok. 50-120 ozn./godz
 • Pamięć 100 wyników
 • Ciekłokrystaliczny wyświetlacz
 • Wbudowana drukarka termiczna
 • Automatyczna korekcja ciężaru właściwego próbek moczu o odczynie silnie zasadowym
 • Flagowanie wyników patologicznych
 • Możliwość podłączenia do komputera oraz czytnika kodów kreskowych
 • Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe mocowane są bez użycia kleju.

Urisys 2400

Urisys 2400

Urisys 2400 to w pełni zautomatyzowany system do analizy moczu z użyciem 5-pozycyjnych statywów na próbki firmy Roche oraz kaset z 400 paskami testowymi.


Zalety systemu:

 • Wydajność do 240 próbek / godz.
 • Analizator wyposażony w dotykowy ekran ciekłokrystaliczny
 • Analizator z wbudowanym czytnikiem  kodów kreskowych
 • Analizator umożliwiający analizę próbek poza kolejnością (pilnych) – osobne miejsce dla próbek STAT
 • Analizator wyposażony w podajnik na 75 próbek, posiadający możliwość dostawienia statywów w trakcie pracy
 • Analizator automatycznie określający 12 parametrów fizyko-chemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ketony, urobilinogen, bilirubina, krew (erytrocyty/hemoglobina), barwa, przejrzystość
 • Analizator automatycznie kompensujący własne zabarwienie moczu
 • Kalibracje wykonywane nie częściej niż raz na 4 tygodnie
 • Analizator umożliwiający wykonanie badania z próbki moczu o objętości  minimalnej 1,5 ml
 • Zaznaczanie parametrów patologicznych moczu (tzw. „flagowanie”)
 • Możliwość współpracy z analizatorem osadów moczu
 • Analizator moczu posiadający pamięć 1 000 wyników pacjentów oraz 300 wyników kontroli jakości