main-rochepl-2011-09-23

 • Powiązane produkty
Urisys 2400

Urisys 2400

Urisys 2400 to w pełni zautomatyzowany system do analizy moczu z użyciem 5-pozycyjnych statywów na próbki firmy Roche oraz kaset z 400 paskami testowymi.


Zalety systemu:

 • Wydajność do 240 próbek / godz.
 • Analizator wyposażony w dotykowy ekran ciekłokrystaliczny
 • Analizator z wbudowanym czytnikiem  kodów kreskowych
 • Analizator umożliwiający analizę próbek poza kolejnością (pilnych) – osobne miejsce dla próbek STAT
 • Analizator wyposażony w podajnik na 75 próbek, posiadający możliwość dostawienia statywów w trakcie pracy
 • Analizator automatycznie określający 12 parametrów fizyko-chemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ketony, urobilinogen, bilirubina, krew (erytrocyty/hemoglobina), barwa, przejrzystość
 • Analizator automatycznie kompensujący własne zabarwienie moczu
 • Kalibracje wykonywane nie częściej niż raz na 4 tygodnie
 • Analizator umożliwiający wykonanie badania z próbki moczu o objętości  minimalnej 1,5 ml
 • Zaznaczanie parametrów patologicznych moczu (tzw. „flagowanie”)
 • Możliwość współpracy z analizatorem osadów moczu
 • Analizator moczu posiadający pamięć 1 000 wyników pacjentów oraz 300 wyników kontroli jakości