main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
Reflotron Plus

Reflotron Plus

Reflotron Plus jest w pełni przenośnym systemem, który pozwala na ilościowe oznaczenie parametrów biochemicznych opartych na testach suchej fazy. Aparat wykonuje ilościowe oznaczenie 17 podstawowych parametrów biochemicznych (cholesterol, HDL cholesterol, triglicerydy, glukoza, GGT, GOT, GPT, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, alfa-amylaza, amylaza trzustkowa, CPK, hemoglobina, potas, fosfataza alkaliczna, bilirubina ) .Łatwość użytkowania i wygoda 

  • Wysoka elastyczność ze względu na szeroki zakres parametrów i rodzajów próbki
  • Badanie z krwi włośniczkowej, żylnej, osocza lub surowicy
  • Wyniki badań w ciągu dwóch do trzech minut
  • Intuicyjna obsługa


Usprawnienie pracy

  • Krótki czas nagrzewania, gotowośc do pracy z trybu stand-by
  • Czytnik kodów kreskowych i / lub klawiatury do wprowadzania ID pacjenta i próbki
  • Natychmiastowy wydruk wyniku
  • Testy mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej