main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
LightCycler® t(9;22) Quantification Kit

LightCycler® t(9;22) Quantification Kit

Zestaw RT-PCR do względnej analizy ilościowej transkryptu fuzji BCR-ABL powstającej w wyniku pęknięć M-bcr lub m-bcr, z użyciem aparatu LightCycler.

Zestaw LightCycler t(9;22) Quantification Kit został przystosowany do zastosowania w szklanych kapilarach z systemem LightCycler.
mRNA lub całkowite RNA jest odwrotnie transkrybowane a utworzone cDNA jest amplifikowane ze specyficznymi starterami w dwuetapowej procedurze RT-PCR. Amplikon jest wykrywany poprzez fluorescencję z użyciem pary specyficznych sond hybrydyzacyjnych. Sondy hybrydyzacyjne składają się z dwóch różnych oligonukleotydów, które hybrydyzują z wewnętrzną sekwencją amplifikowanego fragmentu podczas fazy annealingu cykli amplifikacji. Jedna sonda jest znakowana na 5’ końcu LightCycler Red 640 (Red 640-NHS-ester) i by uniknąć wydłużania zmodyfikowany na 3’ końcu przez fosforylację. Druga sonda jest znakowana na 3’ końcu fluoresceiną. Podczas hybrydyzacji matryca DNA i dwie sondy zbliżają się do siebie w wyniku, czego powstaje transfer energii rezonansu fluorescencji (FRET) pomiędzy dwoma sondami. Podczas powstawania FRET, fluoresceina, fluorofor donorowy, jest wzbudzany przez źródło światła aparatu LightCycler, LightCycler część wzbudzonej energii jest przenoszona na LightCycler Red 640, fluorofor akceptorowy. Emitowana fluorescencja LightCycler Red 640 jest mierzona przez aparat LightCycler.

W dwóch oddzielnych reakcjach PCR, BCR-ABL i G6PDH używany jako gen housekeeping, są amplifikowane z tego samego mRNA. Produkt reakcji G6PDH służy zarówno jako zachowania RT-PCR oraz jako odniesienie względnej analizy ilościowej.

Zestaw LightCycler LightCycler t(9;22) Quantification Kit zawiera wszystkie odczynniki do syntezy cDNA, startery i sondy hybrydyzacyjne jako master miksy oraz wstępnie rozcieńczone standardy do utworzenia krzywej standardowej. Kontrolne RNA jest również włączone do zestawu.