main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
LightCycler® VZV Qualitative Kit

LightCycler® VZV Qualitative Kit

Szybkie wykrywanie DNA VZV z wykorzystaniem technologii łańcuchowej reakcji polimerazy (Polymerase Chain Reaction - PCR) w czasie rzeczywistym

Zestaw LightCycler® VZV Qual Kit jest jakościowym testem diagnostycznym  in vitrowykorzystującym zjawisko amplifikacji kwasów nukleinowych na drodze łańcuchowej reakcji polimerazy (Polymerase Chain Reaction - PCR) w czasie rzeczywistym do wykrywania DNA wirusa Varicella Zoster (VZV) w próbkach klinicznych pacjentów.

Zestaw przeznaczony jest do użycia z wykorzystaniem aparatu LightCycler® 2.0 i oprogramowania w wersji 4.05 lub wyższej.

Właściwości i korzyści

Elastyczność

  • Wszystkie testy z zestawu wykonywane są na aparacie LightCycler® 2.0.
  • Wszystkie etapy badania na aparacie LightCycler® są zaprogramowane w postaci specyficznych dla zestawu makr
  • Cały przebieg analizy PCR jak również sposób raportowania jest zdefiniowany w makrach
  • Całkowity przebieg badania, włącznie z ręczną preparatyką próbek (zestaw HighPure Viral Nucleic Acid Kit), jest walidowany i posiada znak CE-IVD
  • Wszystkie zestawy pracują z wykorzystaniem selektywnej amplifikacji poprzez zastosowanie enzymatycznego systemu AmpErase, co zapobiega przenoszeniu amplikonów z poprzednich cykli i kontaminacji

Szybkość

  • Cykl pracy aparatu LightCycler® 2.0, włączając w to przygotowanie próbek, zajmuje mniej niż 3 godziny

Wygoda stosowania

  • Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do wykonania badania dla maksymalnie 72 próbek klinicznych. Wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia amplifikacji i detekcji, włącznie z próbkami kontrolnymi, są dostarczone w zestawie.

Bezpieczeństwo

  • Zastosowanie kontroli wewnętrznej (Internal Control) pomaga zapobiegać błędnej interpretacji uzyskanych wyników i wynikom fałszywie ujemnym

Przeznaczenie

Zestaw LightCycler® VZV Qual Kit przeznaczony jest do wykrywania DNA wirusa VZV w próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) lub materiału z pęcherzyków (wymazy w podłożu transportowym na bazie soli) z wykorzystaniem zestawu High Pure Viral Nucleic Acid Kit, aparatu LightCycler® 2.0 oraz niniejszego zestawu do przeprowadzenia oznaczenia. Jest to test do diagnostyki in vitro wykorzystujący łańcuchową reakcję polimerazy w czasie rzeczywistym do przeprowadzenia amplifikacji kwasów nukleinowych i wykrywania DNA VZV.

Zestaw LightCycler® VZV Qual Kit nie jest przeznaczony do użycia jako test do badań przesiewowych krwi i jej składników na obecność wirusa Varicella Zoster.

Zestaw LightCycler® VZV Qual Kit przeznaczony jest do użytku profesjonalnego jedynie przez uprzednio przeszkolony personel.