main-rochepl-2011-09-23

 • Powiązane produkty
LightCycler® Staphylococcus Research Use Only Kit MGRADE

LightCycler® Staphylococcus Research Use Only Kit MGRADE

Wykrywanie i różnicowanie DNA S. aureus oraz koagulazo-ujemnych szczepów Staphylococcus spp. (CoNS) w próbkach do badań naukowych

Zestaw przeznaczony jedynie do badań naukowych (Research Use Only Kit MGRADE) zawiera wszystkie odczynniki konieczne do wykrywania i różnicowania DNA szczepówStaphylococcus aureus i koagulazo-ujemnych szczepów Staphylococcus spp. (CoNS) w celach naukowych.

Badanie może być wykonywane w zestawieniu z testem LightCycler® MRSA Research Use Only Detection Kit wykrywającym gen oporności na metycylinę (mecA).

Właściwości i korzyści

Właściwości

 • Odczynniki jakości MGRADE przeznaczone do wykorzystania w procedurach o wysokiej czułości do wykrywania kwasów nukleinowych bakterii i grzybów
 • Produkty oznakowane jako MGRADE są testowane pod względem ewentualnych zanieczyszczeń DNA bakteryjnym lub grzybiczym
 • Odczynniki wystarczające do wykonania badania w 48 próbkach
 • Możliwość wykorzystania wraz z zestawem MagNA Pure LC Microbiology Kit MGRADE do preparatyki próbek

Szybkość

 • Wykrywanie i różnicowanie DNA Staphylococcus aureus oraz szczepów koagulazo-ujemnych Staphylococcus spp. w czasie krótszym niż 3 godziny z zastosowaniem systemu do przeprowadzenia badań techniką PCR – aparatów MagNA Pure LC oraz LightCycler® 2.0

Wiarygodność

 • Zastosowanie kontroli wewnętrznej (IC) pozwala identyfikować próbki zawierające czynniki powodujące inhibicję procesu amplifikacji dla uzyskania maksymalnie wiarygodnych wyników
 • Sekwencja IC jest amplifikowana z zastosowaniem tych samych starterów co sekwencja docelowa, ale wykrywana jest w osobnym kanale fluorescencyjnym

Elastyczność

 • Profil temperaturowy wspólny dla innych testów mikrobiologicznych
 • Możliwość stosowania w połączeniu z zestawem LightCycler® MRSA Research Use Only Detection Kit wykrywającym gen oporności na metycylinę (mecA) na aparacie LightCycler® 2.0
 • Możliwość stosowania w połączeniu z zestawem LightCycler® VRE Research Use Only Detection Kit w jednym cyklu badań na aparacie LightCycler® 2.0

Przeznaczenie

Zestaw LightCycler® Staphylococcus Kit MGRADE zawiera wszystkie wymagane odczynniki konieczne do wykrywania i różnicowania DNA szczepów Staphylococcus aureus i koagulazo-ujemnych szczepów Staphylococcus (CoNS) oraz kontroli wewnętrznej (Internal Control - IC) z wykorzystaniem aparatu LightCycler®.

Produkt przeznaczony do badań naukowych.