main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
cobas TaqScreen MPX Test

cobas TaqScreen MPX Test

Test cobas TaqScreen MPX do użytku z systemem cobas s201 jest jakościowym testem in vitro służącym do bezpośredniego wykrywania RNA wirusów HIV-1 grupy M, HIV-1 grupy O, HIV-2, HCV oraz DNA wirusa HBV w ludzkim osoczu. Test ten został zaprojektowany jako test przesiewowy dla dawców wykrywający RNA wirusów HIV-1 grupy M, HIV-1 grupy O, HIV-2, HCV oraz DNA wirusa HBV w pulach osocza w połączeniu z testami serologicznymi wykrywającymi wirusy HIV, HCV i HBV.

Test cobas TaqScreen MPX jest jakościowym testem multipleksowym, który umożliwia jednoczesny skrining i wykrywanie RNA wirusa HIV-1 grupy M i O, RNA wirusa HIV-2, RNA wirusa HCV i DNA wirusa HBV w preparatach pobranych od dawców. Test ten wykorzystuje ogólną technikę przygotowywania kwasów nukleinowych w urządzeniu COBAS AmpliPrep. RNA wirusa HIV-1grup M i O, RNA wirusa HIV-2, RNA wirusa HCV i DNA wirusa HBV są amplifikowane i wykrywane przy użyciu zautomatyzowanej techniki PCR w czasie rzeczywistym na analizatorze COBAS TaqMan. Procedura wykorzystuje kontrolę wewnętrzną (Internal Control) w każdym poszczególnym badaniu dla celów monitorowania skuteczności testu, jak również enzym AmpErase® dla zmniejszenia potencjalnego zanieczyszczenia uprzednio zamplifikowanym materiałem.