main-rochepl-2011-09-23

 • Powiązane produkty
cobas u 411

cobas u 411

cobas u 411 to półautomatyczny analizator do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu, umożliwiający optymalizację i konsolidację pracy. Posiada opcjonalny czytnik kodów kreskowych i przystawkę osadową. Szybkie oznaczanie pasków testowych usprawnia analizę, a zastosowane w aparacie wysokiej jakości metody pomiarowe gwarantują wiarygodność i bezpieczeństwo wyników.
Zalety systemu

 • Wydajność do 600 pasków pomiarowych / godz.
 • Obsługa za pomocą ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego
 • Pamięć 1 000 próbek pacjentów i 300 pomiarów materiału kontrolnego
 • Odczyt 10 podstawowych parametrów fizykochemicznych moczu
 • Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki oraz możliwość jej manualnego wprowadzenia do wyniku w aparacie
 • Kompensacja własnego zabarwienia moczu
 • Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji
 • Możliwość dopisania wyniku osadu do wyniku w aparacie
 • Możliwość rozróżniania krwinek jako świeże i wyługowane
 • Możliwość podglądu i wydruku danych liczbowych kalibracji