main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
Coasys Plus C

Coasys Plus C

Automatyczny analizator koagulologiczny charakteryzujący się optyczno-mechanicznym torem pomiarowym umożliwiającym wykonanie testów metodami krzepnięciowymi, chromogennymi oraz immunologicznymi.

Zaletami analizatora są:

  • 31 pozycji próbkowych - (probówki 5 i 2,5 ml).
  • 16 pozycji na odczynniki - (wszystkie chłodzone).
  • Podajnik z 232 kuwetami z możliwością ich uzupełniania.
  • System przebijający gumowe korki zamkniętych systemów pobrań.
  • Średnia wydajność – 80 oznazceń/godzinę.
  • Wygodna obsługa w języku polskim.
  • Monitorowanie próbek i odczynników.  
  • Detekcja poziomu odczynników i Próbek.
  • Kontrola jakości - wykresy Levey-Jenningsa.


Menu testów:

PT, APTT, fibrynogen, czas trombinowy, D-dimery, AT III, testy do oznaczania heparyny niefrakcjonowanej i o niskiej masie cząsteczkowej.