main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
COBAS® TaqMan® MTB Test

COBAS® TaqMan® MTB Test

Zwiększona przepustowość. Możliwość prostego uaktualnienia. Wiarygodne wyniki.

Test wykorzystujący technologię PCR  w czasie rzeczywistym dla jakościowego wykrywania DNA prątków gruźlicy z kompleksu Mycobacterium tuberculosis (MTB)

Test wykorzystuje łańcuchową reakcję polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-PCR) dla przeprowadzenia amplifikacji kwasu nukleinowego oraz sondy hydrolizujące do wykrywania MTB w płynnych, oczyszczonych i zagęszczonych próbkach z dróg oddechowych, w tym w plwocinie i w popłuczynach z drzewa oskrzelowego (BAL).

Właściwości i korzyści

  • Łatwość zastosowania i wysoka przepustowość
  • Do 48 testów na jeden cykl pracy
  • Wyniki w czasie zaledwie  2,5 godziny od zakończenia preparatyki próbek
  • Całkowita czułość określona dla wszystkich gatunków Mycobacterium znajdowanych w mieszaninie MTB complex wynosi 99%.
  • Ograniczone ryzyko kontaminacji poprzez zastosowanie enzymatycznego systemu Roche – AmpErase
  • Wykonanie na analizatorze COBAS® TaqMan® 48
  • Automatyczna amplifikacja i detekcja w jednej zamkniętej probówce
  • Kontrola wewnętrzna rutynowo oznaczana w każdej badanej próbce
  • Udoskonalony system kontroli jakości w laboratorium

Przeznaczenie

Test do diagnostyki in vitro wykorzystujący proces amplifikacji kwasów nukleinowych  do jakościowego wykrywania DNA Mycobacteria tuberculosis complex (MTB) w płynnych, oczyszczonych i zagęszczonych próbkach z ludzkiego układu oddechowego, w tym z plwociny i z popłuczyn z drzewa oskrzelowego (BAL). Test wykorzystuje zestaw AMPLICOR® Respiratory Specimen Preparation Kit do manualnej preparatyki próbek  oraz analizator COBAS® TaqMan® 48 dla przeprowadzenia automatycznej amplifikacji i detekcji.