main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
COBAS® TaqMan® HBV Test

COBAS® TaqMan® HBV Test

Analiza ilościowa wirusa zapalenie wątroby typu B (HBV)

Test in vitro wykorzystujący amplifikację kwasu nukleinowego dla ilościowego określenia zawartości DNA wirusa HBV w ludzkim osoczu lub surowicy.

Zestaw High Pure System Viral Nucleic Acid Kit umożliwia ręczną preparatykę próbek, a wykorzystanie analizatora COBAS® TaqMan® 48 automatyzuje etapy amplifikacji i detekcji.

Właściwości i korzyści

  • Duża dokładność i wysoka czułość oznaczenia
  • Szybsze dostarczanie dokładnych wyników
  • Ograniczone ryzyko błędów dzięki amplifikacji i detekcji w jednej zamkniętej probówce w analizatorze COBAS® TaqMan® 48
  • Zwiększona integralność wyników – enzymatyczny system AmpErase ogranicza ryzyko kontaminacji krzyżowej próbek lub laboratoriów
  • Zapewnia szerszy zakres oznaczania miana wirusa niż testy wcześniejszych generacji

Przeznaczenie

Test COBAS® TaqMan® HBV Test For Use With The High Pure System (HPS) jest testem diagnostycznym in vitro wykorzystującym amplifikację kwasów nukleinowych do ilościowej analizy DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w ludzkim osoczu lub surowicy, z zastosowaniem zestawu High Pure System Viral Nucleic Acid Kit do ręcznej preparatyki próbek oraz analizatora COBAS® TaqMan® 48 dla automatycznego przeprowadzenia amplifikacji i detekcji.

Test COBAS® TaqMan® HBV nie jest przeznaczony do badań przesiewowych krwi lub jej składników w kierunku obecności HBV lub do badań diagnostycznych mających potwierdzić zakażenie HBV.