main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 Test

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 Test

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 Test jest testemin vitro opartym na amplifikacji kwasu nukleinowego do ilościowego oznaczania RNA ludzkiego wirusa upośledzenia odporności typu 1 (HIV-1) w ludzkim osoczu przy użyciu aparatu COBAS AmpliPrep (automatyczne przygotowywanie próbek oraz analizatora COBAS TaqMan lub COBAS TaqMan 48 (automatyczna amplifikacja i detekcja). Za pomocą testu można dokonywać oceny ilościowej RNA HIV-1 w zakresie stężenia 40-10000000 kopii/ml. Jedna kopia RNA HIV-1 odpowiada 1,64 ± 0,1 jednostkom międzynarodowym IU (International Unit) według międzynarodowego standardu nr 1 WHO dla RNA HIV-1 dla technik opartych na detekcji kwasów nukleinowych NAT [WHO 1st International Standard for HIV-1 RNA for Nucleic Acid-Based Techniques (NAT)] (NIBSC 97/656).Test ten łącznie z objawami klinicznymi i innymi markerami laboratoryjnymi progresji choroby znajduje zastosowanie w opiece klinicznej chorych zakażonych HIV-1. Test może służyć do oceny rokowania pacjenta w oparciu o pomiar początkowego poziomu RNA HIV-1, a także monitorowania leczenia przeciwretrowirusowego poprzez pomiar zmian poziomu RNA HIV-1 w osoczu z dodatkiem EDTA w trakcie terapii.

Pokaż artykuł

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative Test

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative Test

W pełni automatyczny test pozwalający otrzymywać wyniki jakościowe w kierunku obecności zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (Human Immunodeficiency Virus Type 1 - HIV-1) 

Test jakościowy* wykorzystujący amplifikację kwasów nukleinowych  pozwalający na wykrywanie RNA wirusa HIV-1 oraz prowirusowego DNA w osoczu, w świeżej krwi pełnej pobranej na antykoagulant oraz w zaschniętych kroplach krwi.

Test wykorzystuje aparat COBAS® AmpliPrep w celu wykonania automatycznej preparatyki próbki oraz analizator COBAS® TaqMan® lub COBAS® TaqMan® 48 do przeprowadzenia automatycznej izolacji i detekcji.

Pokaż artykuł

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Test, v2.0

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Test, v2.0

Wykrywanie dwóch sekwencji docelowych dla większego zabezpieczenia


Zaawansowana i dokładna detekcja dwóch sekwencji docelowych 

Test do diagnostyki in vitrowykorzystujący amplifikację kwasów nukleinowych dla określenia liczby kopii RNA wirusa HIV-1 w ludzkim osoczu.


Test dostarcza bardziej wiarygodnych wyników oraz daje większą pewność właściwego oszacowania miana wirusa. Jego zastosowanie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia wirusa poprzez rozszerzenie spektrum na dwie sekwencje docelowe – wysoce konserwatywne regiony wirusa HIV-1, w celu uzyskania właściwych wyników nawet w przypadku, gdy w jednej z sekwencji docelowych wystąpiły mutacje lub niedopasowanie.


Do wykonania testu wykorzystuje się aparat COBAS® AmpliPrep w celu przeprowadzenia automatycznej preparatyki próbki oraz analizator COBAS® TaqMan® lub COBAS® TaqMan® 48 wykonujący automatyczną amplifikację i detekcję.

Pokaż artykuł