main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HBV Test

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HBV Test

Test COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HBV jest testem in vitro opartym na amplifikacji kwasu nukleinowego do ilościowego oznaczania DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV, Hepatitis B Virus) w ludzkim osoczu przy użyciu aparatu COBAS AmpliPrep (automatyczne przygotowywanie próbek oraz analizatora COBAS TaqMan lub COBAS TaqMan 48 (automatyczna amplifikacja i detekcja). Za pomocą testu można dokonywać oceny ilościowej DNA HBV w zakresie stężeń 54,5 - 110000000 IU DNA HBV/ml.
Test jest przeznaczony do stosowania łącznie z kliniczną oceną chorego oraz wynikami innych badań laboratoryjnych jako pomoc w ocenie odpowiedzi wirusowej na leczenie przeciwwirusowe mierzonej zmianą poziomu DNA HBV w osoczu.

Pokaż artykuł

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HBV Test, v2.0

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HBV Test, v2.0

Poprawa jakości opieki nad pacjentem oraz skuteczności leczenia 

W pełni automatyczna analiza ilościowa miana wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) dla prostszego badania surowicy lub osocza

 Test do diagnostyki in vitro wykorzystujący zjawisko amplifikacji kwasów nukleinowych umożliwiający przeprowadzenie analizy ilościowej DNA HBV w ludzkim osoczu lub surowicy.

Pokaż artykuł