main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
COBAS® AMPLICOR HCV Test, v2.0

COBAS® AMPLICOR HCV Test, v2.0

Wykrywanie wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV)

Jakościowy test in vitro wykorzystujący amplifikację kwasów nukleinowych do detekcji do detekcji RNA HCV w surowicy lub osoczu ludzkim uzyskanym z krwi pobranej na EDTA.

Test wykonuje się na analizatorze COBAS® AMPLICOR, którego zastosowanie pozwala zautomatyzować etapy amplifikacji reakcji PCR oraz detekcji.

Właściwości i korzyści

Właściwości

  • Test jakościowy wykrywający obecność materiału genetycznego wirusa zapalenia wątroby typu C posiadający znak CE-IVD i aprobatę FDA.

Korzyści

  • Wykrywa RNA HCV na poziomie 50 IU/ml w surowicy oraz na poziomie 60 IU/ml w osoczu (z wyłączeniem niejednoznacznych wyników)
  • Czuła, wiarygodna oraz szybka detekcja aktywnej infekcji HCV u pacjentów

Przeznaczenie

Test COBAS® AMPLICOR® Hepatitis C Virus (HCV) Test, wersja 2.0 (v2.0) jest jakościowym testem in vitro przeznaczonym do wykrywania RNA wirusa zapalenia wątroby typu C w próbkach klinicznych na analizatorze COBAS® AMPLICOR®. Obecność RNA HCV jest dowodem na istnienie zakażenia HCV u pacjentów, u których obecne są kliniczne i/lub biochemiczne markery choroby wątroby. Test wykorzystuje odwrotną transkrypcję RNA w celu wygenerowania komplementarnej nici DNA (cDNA), amplifikację cDNA w trakcie łańcuchowej reakcji polimerazy (Polymerase Chain Reaction - PCR) oraz hybrydyzację kwasu nukleinowego w celu przeprowadzenia detekcji RNA HCV w ludzkiej surowicy lub osoczu.


Test COBAS® AMPLICOR® HCV Test, v2.0 nie jest przeznaczony do użycia jako narzędzie do badań przesiewowych krwi lub jej składników pod względem obecności wirusa zapalenia wątroby typu C.