main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
AmpliChip CYP450 Test

AmpliChip CYP450 Test

Analiza genów CYP2D6 i CYP2C19


Kompleksowe wykrywanie zmienności genowej - w tym delecji i duplikacji - w obrębie genów CYP2D6 i CYP2C19 odgrywających istotną rolę w metabolizmie około 25% wszystkich dostępnych leków na receptę. Test pomaga klinicystom określić strategię terapeutyczną oraz dawkowanie w przypadkach leków metabolizowanych przy udziale produktów genów CYP2D6 lub CYP2C19.


Pokaż artykuł

AMPLICOR® Human Papillomavirus Test

AMPLICOR® Human Papillomavirus Test

Wykrywa 13 genotypów wysokiego ryzyka ludzkiego wirusa brodawczaka (Human Papilloma Virus - HPV)


Wykorzystujący łańcuchową reakcję polimerazy (PCR) test jakościowy do wykrywania 13 genotypów wysokiego ryzyka ludzkiego wirusa brodawczaka, których obecność jest zwykle związane z występowaniem zmian przedrakowych w szyjce macicy.


Pokaż artykuł