main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
Accu-Chek TenderLink

Accu-Chek TenderLink

  • miękka, teflonowa kaniula (13, 17 mm) rozłączany dren o różnej długości 30, 60, 80, 110 cm
  • kaniula wprowadzana pod kątem 45°
  • Uniwersalna złączka Luer pozwala na stosowanie tego zestawu infuzyjnego z różnymi typami pomp insulinowych.
  • Okienko przez które można obserwować miejsce wkłucia

Więcej