main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
Accu-Chek Rapid-D Link

Accu-Chek Rapid-D Link


  • cienka, metalowa kaniula o długości 6, 8, 10 lub 12 mm
  • rozłączany dren o różnej długości 30, 60, 80, 110 cm
  • kaniula wprowadzana pod kątem 90°

Więcej


More