main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
Accu-Chek FlexLink

Accu-Chek FlexLink

  • miękkka, teflonowa kaniula (8, 10 mm)
  • rozłączany dren o różnej długości 30, 60, 80, 110 cm
  • kaniula wprowadzana pod kątem 90°
  • Kaniulę można wprowadzać z zastosowaniem automatycznego urządzenia Accu-Chek Link Assist
  • Uniwersalna złączka Luer pozwala na stosowanie tego zestawu infuzyjnego z różnymi typami pomp insulinowych.

Więcej