main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
Accu-Chek Active

Accu-Chek Active

  • Szybki i łatwy pomiar: badanie przy użyciu tego aparatu trwa tylko 5 sek. Wystarczy po prostu wsunąć pasek testowy do aparatu, co powoduje jego włączenie, a następnie nałożyć krew na pomarańczowe pole testowe, odczytać wynik, a potem wyjąć pasek z aparatu.
  • Analiza danych: pojemność pamięci do 350 wyników pozwala użytkownikowi obliczać średnie wartości w ciągu ostatnich 7, 14 lub 30 dni, możliwość oznaczania wyników przed i po posiłkach oraz wyników specjalnych.
  • Przesyłanie danych do PC: aparat posiada port podczerwieni, który pozwala na przesyłanie zachowanych wyników wprost do komputera.
  • Wykrywanie niedostatecznej ilości: aparat sygnalizuje, że na test paskowy naniesiono zbyt małą kroplę krwi.
  • Ostrzeżenie o przeterminowaniu testu paskowego: glukometr informuje, że do badania użyto testu z przekroczoną datą ważności oraz odpowiednio zaznacza otrzymany wynik.
  • Podwójna kontrola: przy pomocy samego testu paskowego można szybko sprawdzić wiarygodność uzyskanego wyniku porównując zabarwienie okienka kontrolnego na odwrocie testu paskowego ze skalą barwną na fiolce z testami.

Więcej