Test LightCycler® SeptiFast Test MGRADE

Test LightCycler® SeptiFast Test MGRADE 

Znaczenie uzyskiwania szybkich wyników

Szybkie wykrywanie i identyfikacja zakażeń krwi z zastosowaniem technologii PCR w czasie rzeczywistym – bezpośrednio z próbek krwi.  

Szybka identyfikacja gatunkowa patogenów powodujących zakażenie krwi.

Test SeptiFast umożliwia szybkie wykrywanie i identyfikację najbardziej istotnych bakterii i grzybów powodujących szpitalne zakażenia układu krwionośnego – w przeciągu zaledwie kilku godzin! Test SeptiFast pozwala wykrywać patogenne bakterie i grzyby bezpośrednio z próbek krwi pełnej, nie ma konieczności tworzenia żadnych wcześniejszych hodowli.

Szybkie wykrywanie patogenów poprzez zastosowanie molekularnych technik diagnostycznych umożliwia szybką diagnozę zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego oraz wczesne zlecenie właściwej terapii antybiotykowej, co redukuje zjawisko niewłaściwego nadużywania antybiotyków o szerokim spektrum.1,2

Test może być wykorzystywany wraz z zestawem LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE.

Właściwości i korzyści

Właściwości

 • Test przeznaczony do wykonania na aparacie LightCycler® 2.0 – połączenie szybkiej amplifikacji z wysoką specyficznością analizy krzywej topnienia umożliwia uzyskanie szybkich wyników
 • Oprogramowanie SeptiFast Identification Software konsoliduje wszystkie dostępne dane w jeden raport dla pacjenta
 • Opcjonalne wykrywanie genu mecA – jeżeli dla badanych próbek uzyskuje się dodatni wynik dla Staphylococcus aureus, wykonuje się dodatkowe badanie na obecność genu mecA w kolejnym badaniu z wykorzystaniem zestawu LightCycler®SeptiFast MecA Test MGRADE

Korzyści

 • Wykrywanie i identyfikacja DNA bakterii i grzybów bezpośrednio z próbki  krwi pełnej o objętości 1,5 ml, bez wcześniejszej inkubacji lub hodowli, w czasie krótszym niż 6 godzin
 • Wykrywanie i identyfikacja 25 najbardziej powszechnych patogenów znanych z tego, że powodować mogą infekcje układu krwionośnego:

Bakterie Gram (-)

 • Escherichia coli
 • Klebsiella (pneumoniae/oxytoca)
 • Serratia marcescensEnterobacter (cloacae/aerogenes)
 • Proteus mirabilis
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Acinetobacter baumannii
 • Stenotrophomonas maltophilia

Bakterie Gram (+)

 • Staphylococcus aureus
 • CoNS (Coagulase negative Staphylococci)
 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus spp.
 • Enterococcus faecium
 • Enterococcus faecalis

Grzyby

 • Candida albicans
 • Candida tropicalis
 • Candida parapsilosis
 • Candida krusei
 • Candida glabrata
 • Aspergillus fumigatus
 • Wysoka czułość analityczna dzięki amplifikacji regionu docelowego występującego w wielu kopiach (multicopy target region). Czułość na poziomie 300 cfu/ml lub wyższym.
 • Wiarygodne wyniki bez interferencji ze strony DNA stanowiącego tło – odczynniki w jakości MGRADE oraz elementy zużywalne zapewniają wysoką czułość w wykrywaniu kwasów nukleinowych bakterii i grzybów.

Przeznaczenie

Test in vitro wykorzystujący amplifikację kwasów nukleinowych do wykrywania i identyfikacji DNA bakterii i grzybów znajdujących się na liście SeptiFast Test Master List (SML) w krwi pacjentów pobranej na K-EDTA z wykorzystaniem aparatu LightCycler®2.0. Test przeznaczony jest do użycia w zestawieniu z analizą objawów klinicznych, wyników tradycyjnych testów mikrobiologicznych i/lub innych markerów laboratoryjnych w celu zapewnienia odpowiedniej opieki nad pacjentami z podejrzeniem sepsy lub innej infekcji bakteryjnej/grzybiczej układu krwionośnego.

1. Suttorp N. "Changing populations and future trends in the management of serious infections" from the Academy for Infection Management Website (now closed).

2. Peterson LR, et al. Towards targeted prescribing: will the cure for antimicrobial resistance be specific, directed therapy through improved diagnostic testing?, J Antimicrob Chemother 2004, 53: 902-5.