MagNA Pure® 96

MagNA Pure® 96 

Najnowszy system do izolacji. Umożliwia jednoczesne oczyszczenie DNA / RNA z 96 prób nawet w niecałą godzinę. Dostępne protokoły (28) pozwalają na wykorzystanie systemu do izolacji kwasów nukleinowych z różnych rodzajów prób (np. pełna krew, surowica, osocze, wymazówki, płyn po płukaniu żołądka, ślina, kał, mocz, tkanki, BAL i wiele innych). Ponadto istnieje możliwość jednoczesnej izolacji kwasów nukleinowych z różnych materiałów wyjściowych (protokoły Pathogen Universal). Niewielka ilość niezbędnych materiałów zużywalnych znacznie upraszcza i skraca proces przygotowania aparatu do pracy.

Produkt zgodny z dyrektywą 98/79/EC (do zastosowania w diagnostyce in vitro)

Więcej informacji: www.magnapure96.com