LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE

LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE 

Wykrywanie i identyfikacja DNA szczepów mecA w krwi pacjentów pobranej na K-EDTA 

Test przeznaczony do wykrywania metycylinoopornych szczepówStaphylococcus aureus.

Wyniki testu należy interpretować w zestawieniu z analizą objawów klinicznych, wyników mikrobiologicznych uzyskanych metodami konwencjonalnymi i/lub analizą innych markerów laboratoryjnych w celu ustalenia odpowiedniego postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia krwi szczepami MRSA.

Badanie należy wykonywać u pacjentów, u których uzyskano dodatnie wyniki na obecność Staphylococcus aureus w teście LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.

Właściwości i korzyści

  • Dodatkowe narzędzie ułatwiające podjęcie decyzji dotyczącej wyboru antybiotyku oraz umożliwiające postawienie wczesnej diagnozy i dobór odpowiedniej terapii antybiotykowej w przypadku zakażenia spowodowanego przez S. aureus
  • Wykorzystanie technik wykrywania kwasów nukleinowych do detekcji genu mecA, który warunkuje wysoki poziom lekooporności na matycylinę
  • Wykrywanie DNA mecA u pacjentów, u których zdiagnozowano zakażenie  Staphylococcus aureus testem LightCycler® SeptiFast Test MGRADE

Przeznaczenie

LightCycler® SeptiFast mecA Test MGRADE to wykorzystujący amplifikację kwasów nukleinowych test do diagnostyki in vitro pozwalający na wykrywanie i identyfikowanie DNA mecA w krwi pobranej na K-EDTA z zastosowaniem aparatu LightCycler® 2.0. Wykorzystuje się go w celu wykrywania opornych na metycylinę szczepówStaphylococcus aureus. Wyniki testu należy interpretować w zestawieniu z analizą objawów klinicznych, wyników mikrobiologicznych uzyskanych metodami konwencjonalnymi i/lub innych markerów laboratoryjnych w celu ustalenia odpowiedniego postępowania dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia krwi szczepami MRSA. Badanie należy wykonywać u pacjentów, u których uzyskano dodatnie wyniki na obecność Staphylococcus aureus w teście LightCycler® SeptiFast Test MGRADE.