COBAS® TaqMan® 48 Analizator

COBAS® TaqMan® 48 Analizator 

Czas na proste rozwiązania

Automatyczna, przebiegająca w czasie rzeczywistym amplifikacja i detekcja DNA lub RNA

Badania z wykorzystaniem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w czasie rzeczywistym dostępne dla laboratoriów klinicznych.

System umożliwiający automatyczne przeprowadzenie amplifikacji i detekcji DNA lub RNA w czasie rzeczywistym w dla dwóch różnych testów wykonywanie w tym samym czasie.

Właściwości i korzyści

Właściwości
 
Automatyczne rozwiązanie dla technologii PCR w czasie rzeczywistym:

  • W zestawieniu z aparatem COBAS® AmpliPrep możliwe jest uzyskanie platformy do automatycznej preparatyki próbek, amplifikacji oraz analizy ilościowej RNA lub DNA

Zarządzanie danymi:

  • Oprogramowanie AMPLILINK umożliwia prostą, wydajną komunikację pomiędzy analizatorem COBAS® TaqMan® 48 a zaprogramowanym przez użytkownika komputerem PC pracującym w oparciu o system Windows®

Pojemność:

  • Dwa termocyklery mogące jednocześnie przeprowadzać dwie niezależne reakcje

Korzyści
 
Elastyczność zastosowania:

  • Jedna platforma dla testów IVD oraz dla aplikacji własnych użytkownika
  • Szybka procedura, szybkie wyniki
  • Amplifikacja i detekcja RNA i DNA w przeciągu godzin

Łatwość wykorzystania:

  • Po umieszczeniu próbek w analizatorze nie jest wymagana żadna interwencja użytkownika
  • Ograniczone ryzyko kontaminacji próbki
  • Zoptymalizowany przebieg pracy

Łatwość zintegrowania:

  • Niewielkie, kompaktowe rozmiary