COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative Test

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative Test 

COBASAmpliPrepCOBASTaqManHIV1QualitativeTest

W pełni automatyczny test pozwalający otrzymywać wyniki jakościowe w kierunku obecności zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (Human Immunodeficiency Virus Type 1 - HIV-1)

Test jakościowy* wykorzystujący amplifikację kwasów nukleinowych  pozwalający na wykrywanie RNA wirusa HIV-1 oraz prowirusowego DNA w osoczu, w świeżej krwi pełnej pobranej na antykoagulant oraz w zaschniętych kroplach krwi.

Test wykorzystuje aparat COBAS® AmpliPrep w celu wykonania automatycznej preparatyki próbki oraz analizator COBAS® TaqMan® lub COBAS® TaqMan® 48 do przeprowadzenia automatycznej izolacji i detekcji.

Właściwości i korzyści

Właściwości

  • W pełni automatyczna platforma diagnostyczna złożona z aparatu COBAS®AmpliPrep przeprowadzającego automatyczną preparatykę próbek oraz analizatora COBAS® TaqMan®, na którym wykonywana jest automatyczna amplifikacja w trakcie reakcji PCR w czasie rzeczywistym oraz detekcja produktów reakcji

Korzyści

  • Wysoka czułość – amplifikacja bezpośrednia wirusowego DNA oraz wykrywanie prowirusów HIV niezależne od odpowiedzi gospodarza na przebieg infekcji
  • Badanie typu "włożenie próbki/odebranie wyniku" eliminuje konieczność interwencji manualnych pomiędzy kolejnymi etapami wykonywania oznaczenia, poprawia wydajność pracy oraz zwiększa stopień integralności wyników badania
  • Opcje konfiguracji umożliwiają rezygnację ze stacji dokującej i wykorzystanie mniejszego aparatu COBAS® TaqMan®  48 dla dopasowania się do indywidualnych potrzeb mniejszych laboratoriów
  • Odczynniki oznakowane kodami paskowymi umieszczone w przeznaczonych bezpośrednio do użycia, zabezpieczonych przed pryskaniem, zamkniętych kasetach, co zwiększa ich stabilność
  • Próbki oznakowane kodami paskowymi dla ułatwienia monitorowania próbek oraz zapewnienia integralności wyników
  • Enzymatyczny system AmpErase redukuje ryzyko kontaminacji krzyżowej próbek oraz laboratorium

 

*Produkt przeznaczony tylko do badań naukowych.