AmpliChip CYP450 Test

AmpliChip CYP450 Test 

Analiza genów CYP2D6 i CYP2C19


Kompleksowe wykrywanie zmienności genowej - w tym delecji i duplikacji - w obrębie genów CYP2D6 i CYP2C19 odgrywających istotną rolę w metabolizmie około 25% wszystkich dostępnych leków na receptę. Test pomaga klinicystom określić strategię terapeutyczną oraz dawkowanie w przypadkach leków metabolizowanych przy udziale produktów genów CYP2D6 lub CYP2C19.

Właściwości i korzyści 

Właściwości

  • Pierwszy test do diagnostyki in vitro opracowany w technologii czipowej posiadający znak CE oraz aprobatę FDA
  • Najbardziej kompleksowa analiza genów CYP2D6 i CYP2C19 w pojedynczym teście

Korzyści

  • Wykrywa do 33 alleli CYP2D6 i 3 allele CYP2C19
  • Wykrywa duplikacje i delecje w obrębie genu CYP2D6
  • Zastosowanie polimerazy GOLD AmpliTaq z aktywnością zapobiegania przeniesieniu kontaminacji chroni przed zanieczyszczeniem krzyżowym badanych próbek
  • Opatentowane oprogramowanie umożliwia generowanie niestandardowych raportów zawierających informacje odnośnie genotypu i przewidywanego fenotypu

Przeznaczenie

Z wykorzystaniem testu AmpliChip CYP450 wykonuje się genotypowanie dwóch sekwencji w obrębie cytochromu P450, którego wyniki pozwalają przewidzieć fenotyp odnośnie aktywności określonych enzymów. Do przeprowadzenia testu wykorzystywany jest DNA wyizolowany z krwi ludzkiej. Test rozróżnia 29 znanych polimorfizmów genowych w obrębie genu CYP2D6, w tym duplikacje i delecje, jak również dwa główne polimorfizmy w genie CYP2C19. Wykrycie wymienionych polimorfizmów CYP2D6 daje możliwość identyfikacji 33 unikalnych alleli, włącznie z siedmioma zduplikowanymi allelami genu CYP2D6. Test przeznaczony jest do wykorzystania jako narzędzie pomocne w wyborze terapii  oraz dobrania indywidualnego sposobu i wielkości dawkowania leków metabolizowanych głównie przez produkty genów CYP2D6 i CYP2C19. Test AmpliChip CYP450 przeznaczony jest do określenia genotypu CYP2D6 i CYP2C19 z genomowego DNA wyizolowanego z próbek krwi pełnej pacjentów. Informacja o profilu genotypowym CYP2D6 i CYP2C19 może być wykorzystywana przez klinicystów jako narzędzie pomocnicze w wyborze strategii terapeutycznej oraz w określeniu dawkowania w przypadkach leków metabolizowanych przy udziale produktów genów CYP2D6 lub CYP2C19.