Diagnostyka

Labforum

1 2 3 4 5 6  Strona 6 z 6 <poprzednia

Aktualności

Przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B

Znaczenie ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchów w surowicy

Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D (2009 r.)

Przeżyć sepse, cz. II

LabForum nr 43

Aktualności

Stężenia TSH, fT3 i fT4 u pacjentów z prawidłową czynnościa tarczycy

Przeżyć sepsę

Diagnostyka wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii (CMV)

Roche Tissue Diagnostics w personalizowanej opiece onkologicznej

LabForum nr 42