Polityka ochrony danych osobowych

Dziękujemy za odwiedzenie strony Roche lub za kontakt z nami drogą elektroniczną.

W firmie Roche dane osobowe oraz informacje dotyczące zdrowia osób odwiedzających nasze strony są poufne. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić światowe wymogi odnośnie ochrony danych osobowych. Dane te traktujemy zgodnie z Dyrektywami o Ochronie Danych Osobowych Roche, wymogami Unii Europejskiej i Szwajcarii oraz innymi odpowiednimi prawami lokalnymi, które regulują przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych oraz dostęp do nich.

Strony internetowe Roche zawierające niniejszą politykę i prośbę o udzielenie jakichkolwiek informacji o osobie odwiedzającej gromadzą, przechowują i chronią dane tej osoby zgodnie z wyżej wymienionymi wymogami. Polityka ta odnosi się do informacji osobowych zebranych w Roche ze źródeł pochodzących z Internetu (np. strony WWW, e-mail, czy innych narzędzi), zaś nie odnosi się do informacji osobowych zebranych ze źródeł niepochodzących z Internetu, z wyjątkiem przypadków, gdy taka informacja jest związana z danymi pochodzącymi z Internetu. Polityka ta nie odnosi się również do informacji zebranych w Internecie ze źródeł trzecich, do których strony Roche posiadają odnośniki, tam gdzie firma Roche nie kontroluje zawartych treści czy strategii dotyczącej ochrony danych osobowych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby odwiedzającej nasze strony internetowe lub kontaktującej się z nami drogą elektroniczną gromadzimy i wykorzystujemy do celów promocyjnych tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody tej osoby. Nie udostępniamy tych danych osobom trzecim. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem, aby dowiedzieć się jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy czy chronimy informacje w Internecie.

Wybierając „Zgadzam się” upoważniasz firmę Roche do gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych oraz innych informacji uzyskanych za pośrednictwem Internetu.

 

 Gromadzenie danych

W Roche używane są dwie ogólne metody gromadzenia informacji osobowych w Internecie:

• Informacje, które otrzymujemy

Informacje osobowe: możesz odwiedzić nasze strony nie udzielając żadnych informacji; my możemy zbierać informacje o Tobie ( imię/nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) tylko w przypadku, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Możemy również gromadzić informacje dotyczące Twojego zdrowia, jeżeli wypełniasz kwestionariusze bądź też odpowiadasz na pytania.

Informacje ogólne: w niektórych przypadkach usuwamy informacje osobowe z otrzymanych danych i przechowujemy je w formie ogólnej. Możemy również połączyć te dane z innymi informacjami, aby stworzyć anonimowe, ogólne informacje statystyczne (np. liczba odwiedzin, domena) pomocne dla nas w celu ulepszenia naszych produktów oraz usług.

• Informacje zbierane automatycznie

Pewne informacje otrzymujemy automatycznie, kiedy odwiedzasz nasze strony lub kontaktujesz się za pomocą poczty elektronicznej. Używamy do tego następujących narzędzi: Logi z naszego serwera, cookies, action tags.

Logi serwera WWW / adresy IP. Adres IP to numer przypisany Twojemu komputerowi za każdym razem, kiedy wchodzisz do Internetu. Cała identyfikacja w Internecie jest prowadzona przy użyciu tego adresu, co pozwala komputerom i serwerom rozpoznać i komunikować się ze sobą. Roche zbiera adresy IP do administrowania systemem, prowadzania analiz stron i sporządzania raportów zbiorczych dotyczących np.: popularności strony.

Cookiesto informacja umieszczana automatycznie na twardym dysku, kiedy wchodzisz na pewne strony WWW. Cookies w sposób wyjątkowy identyfikują Twoją przeglądarkę z serwerem. Pozwalają one na przechowywanie informacji na temat Twoich preferencji na serwerze, co jest pomocne przy następnych odwiedzinach. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie jako bezpieczne, jednak można tak ustawić przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie cookies bądź też pytała się przed ich wysłaniem. Proszę jednak pamiętać, że jeżeli odrzucamy cookies niektóre elementy na stronach mogą funkcjonować nieprawidłowo.

Action Tag / Web Beacons. Na pewnych stronach WWW bądź poczcie elektronicznej Roche może wykorzystywać powszechną technologię internetową zwaną „Web beacon” (znaną również jako „action tag”, lub technologią clear GIF). Technologia ta pomaga analizować efektywność stron WWW odnotowując np. liczbę odwiedzin na stronie lub ilu odwiedzających skorzystało z pewnych elementów na stronie. Web beacons, cookies i inne technologie obserwacyjne nie pozyskają automatycznie informacji osobowych dotyczących osoby odwiedzającej. Informacje o Tobie dostajemy tylko, jeżeli dobrowolnie je nam udostępnisz (np. poprzez rejestrację lub e-mail).

 

 Udostępnianie danych osobowych

Istnieje kilka możliwości odnośnie użytkowania naszych stron. Możesz nie udostępniać żadnych danych osobowych, jeżeli nie wchodzisz na żadne z oznaczonych pól na naszych stronach i nie korzystasz z żadnych usług. Jeśli zdecydujesz się udostępnić dane osobowe zawsze masz prawo wglądu i korekty danych. Na niektórych stronach możesz być poproszony o pozwolenie na użycie Twoich danych osobowych, możesz się zgodzić albo odmówić. Jeśli zdecydujesz się na jakąś usługę czy komunikację, np. e-newsletter, będzie można w każdej chwili zrezygnować postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. W przypadku rezygnacji, szybko usuniemy Wasze informacje, aczkolwiek możemy wymagać dodatkowych informacji zanim rozpatrzymy prośbę.

Jak wspomniano wcześniej, jeśli nie życzysz sobie, aby narzędzie „ciasteczka” zapisywały Twoje ruchy na stronie możesz odpowiednio ustawić przeglądarkę aby je odrzucała lub dawała znać o ich wysłaniu.

 

 Bezpieczeństwo

W celu ochrony Waszych danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, utratą lub zniszczeniem Roche stosuje ściśle określone zasady i reguły postępowania. Aby zagwarantować poufność danych Roche używa najnowocześniejszych technologii w dostępie do Internetu i szyfrowania haseł. Jednakże użytkownik sam powinien upewnić się, czy komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem (spyware, adware), oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe. Należy też pamiętać, że bez odpowiednich środków ostrożności (np. właściwa konfiguracja przeglądarki, aktualne oprogramowanie antywirusowe, osobista zapora internetowa (firewall), nieinstalowanie oprogramowania pochodzącego z wątpliwych źródeł) istnieje ryzyko, że używane dane i hasła mogą być ujawnione osobom trzecim.

 

 Użytkowanie danych

Zarówno Roche Pharma Polska jak i inne oddziały Roche na świecie, oraz firmy świadczące usługi w naszym imieniu mogą używać czy przetwarzać dane, które udostępnia użytkownik zgodnie ze swoim życzeniem. Przetwarzając dane zachowamy kontrolę nad sposobem ich wykorzystania. Niektóre z tych danych mogą być przechowywane i przetwarzane w innych krajach np. Stany Zjednoczone, gdzie prawo o ochronie danych osobowych może się nieco różnić. W takich przypadkach zapewniamy, że wszystkie dane będą traktowane według odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym regionie.

 

 Udostępnienie i przekazywanie danych

Wasze dane osobowe mogą być udostępnione firmom zewnętrznym oraz naszym przedstawicielom w celu podniesienia jakości świadczonych usług. Wyżej wymienione podmioty mają obowiązek podporządkować się odpowiednim przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych.

Możemy również ujawnić informacje w następujących przypadkach:

a) w związku z złożeniem zamówienia w naszej firmie; b) na wniosek agencji rządowych lub sądów; c) w związku z reklamacją, zażaleniem lub groźbą.

Zakaz używania danych w celach promocyjnych przez osoby trzecie Nie udostępniamy informacji dostarczonych nam za pośrednictwem Internetu osobom trzecim dla ich potrzeb marketingowych, chyba, że uzyskamy na to zgodę użytkowników.

Wyślij maila do znajomych Na niektórych stronach Roche możesz wybrać, czy chcesz wysłać odnośnik czy wiadomość do znajomych, aby odesłać ich na stronę Roche. Adresy e-mail będą wykorzystane w celu wysłania informacji w Twoim imieniu i nie będą gromadzone i wykorzystywane przez Roche lub osoby trzecie dla innych celów.

 

 Odnośniki do innych stron

Nasze strony zawierają odnośniki do innych stron w Internecie, na których odwiedzający mogą znaleźć przydatne informacje. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych nie odnosi się do tych stron i w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt w sprawie ochrony danych osobowych na tych stronach.

 

 Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych dla dzieci

Odbiorcami naszych stron internetowych są osoby dorosłe. Nie zbieramy żadnych danych osobowych od osób poniżej 13-go roku życia bez wcześniejszej potwierdzonej zgody opiekuna prawnego. Taki opiekun na własną prośbę ma prawo wglądu w informacje dostarczone przez dziecko i może prosić o ich usunięcie.

 

 Dodatkowe informacje dotyczące stron WWW

Jeśli na stronie WWW znajdują się jakieś klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, które odbiegają od tych, o których mowa w tym oświadczeniu, te przepisy pojawią się na stronie, gdzie zbierane są informacje osobowe.

 

 Nota dla użytkowników profesjonalnych

Jeżeli jesteś zawodowo powiązany z firmą Roche lub korzystasz w swojej pracy zawodowej z naszych produktów możesz się spodziewać, że wykorzystamy informacje, które nam podajesz do podniesienia jakości naszych usług lub do publikacji ich w formie zbiorczych wyników.

 

 Aktualizacja oświadczenia o ochronie danych osobowych

Firma Roche może wprowadzać zmiany w niniejszej polityce ochrony danych osobowych. Jakiekolwiek zmiany w tym dokumencie będą natychmiast nanoszone na stronę. Korzystanie z naszych stron po wprowadzeniu tych zmian oznacza zgodę na wykorzystywanie informacji zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą w Roche. Data ostatniej aktualizacji: 1 listopad 2005

 

 Kontakt z nami

W przypadku pytań prosimy o kontakt z nami w formie pisemnej korzystając z danych teleadresowych umieszczonych na stronie Kontakt.